Synonim apatia

Lista synonimów do apatia:


nuda, impas, odlot, splin, acedia, klincz, kryzys, letarg, marazm, bezruch, blokada, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, recesja, smętek, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, bierność, frustracja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, ospałość, pasywność, powolność, skostnienie, zapomnienie, zblazowanie, znieczulica, indyferencja, martwy punkt, odrętwienie, stabilizacja, bezduszność, monotonność, nieczułość, obijanie się, obojętność, oziębłość, próżniactwo, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, zesztywnienie, zły nastrój, bezwładność, nicnierobienie, nieruchawość, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, unieruchomienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość, poczucie bezsensu

Odmiana słowa apatia:


apatia, apatiach, apatiami, apatią, apatie, apatię, apatii, apatio, apatiom, apatyj

Synonimy do "apatia" z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność, zobojętnienie
apatia
klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
odlot
odlot, acedia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
nuda
nuda, splin, chandra, smętek, depresja, drętwota, stagnacja, znużenie, melancholia, zblazowanie, monotonność, zły nastrój, nicnierobienie, przygnębienie, poczucie bezsensu
impas
impas, klincz, kryzys, marazm, bezruch, recesja, zastój, akinezja, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, zakleszczenie, zastygnięcie, unieruchomienie
W naszym słowniku znajduje się 73 synonimów dla słowa: "apatia". Między innymi: odlot, splin, acedia. Słowo "apatia" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.