1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "apatia"

Synonim apatia


Synonimy do "apatia":


nuda, impas, odlot, splin, acedia, klincz, kryzys, letarg, marazm, bezruch, blokada, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, recesja, smętek, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, bierność, frustracja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, ospałość, pasywność, powolność, skostnienie, zapomnienie, zblazowanie, znieczulica, indyferencja, martwy punkt, odrętwienie, stabilizacja, bezduszność, monotonność, nieczułość, obijanie się, obojętność, oziębłość, próżniactwo, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, zesztywnienie, zły nastrój, bezwładność, nicnierobienie, nieruchawość, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, unieruchomienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość, poczucie bezsensu

Odmiana słowa "apatia":


apatia, apatiach, apatiami, apatią, apatie, apatię, apatii, apatio, apatiom, apatyj

Synonimy do "apatia" z podziałem na kategorie:


acedia

acedia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność, zobojętnienie

apatia

klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie

odlot

odlot, acedia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie

nuda

nuda, splin, chandra, smętek, depresja, drętwota, stagnacja, znużenie, melancholia, zblazowanie, monotonność, zły nastrój, nicnierobienie, przygnębienie, poczucie bezsensu

impas

impas, klincz, kryzys, marazm, bezruch, recesja, zastój, akinezja, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, zakleszczenie, zastygnięcie, unieruchomienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: