Synonim akinezja

Lista synonimów do akinezja:


nuda, impas, acedia, apatia, klincz, kryzys, letarg, marazm, bezruch, blokada, chandra, recesja, zastój, depresja, zamarcie, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, skostnienie, martwy punkt, odrętwienie, stabilizacja, monotonność, nieczułość, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, unieruchomienie

Odmiana słowa akinezja:


akinezja, akinezjach, akinezjami, akinezją, akinezje, akinezję, akinezji, akinezjo, akinezjom, akinezyj

Synonimy do "akinezja" z podziałem na kategorie:


apatia
apatia, klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
acedia
acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, zastój, depresja, zamarcie, senność, stagnacja, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, odrętwienie, nieczułość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie
nuda
nuda, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, blokada, zastój, zamarcie, drętwota, stagnacja, znużenie, skostnienie, stabilizacja, monotonność
impas
impas, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, recesja, zastój, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, zakleszczenie, zastygnięcie, unieruchomienie
W naszym słowniku znajduje się 36 synonimów dla słowa: "akinezja". Między innymi: acedia, apatia, klincz. Słowo "akinezja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.