Synonim stabilizacja

Lista synonimów do stabilizacja:


nuda, impas, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, blokada, recesja, zastój, akinezja, zamarcie, drętwota, stagnacja, ustalenie, znużenie, utrwalenie, skostnienie, martwy punkt, petryfikacja, monotonność, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, stan równowagi, unieruchomienie, ustabilizowanie

Odmiana słowa stabilizacja:


stabilizacja, stabilizacjach, stabilizacjami, stabilizacją, stabilizacje, stabilizację, stabilizacji, stabilizacjo, stabilizacjom, stabilizacyj

Synonimy do "stabilizacja" z podziałem na kategorie:


apatia
apatia, klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
ustalenie
ustalenie, utrwalenie, petryfikacja
klincz
klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, zamarcie, stagnacja, utrwalenie, skostnienie, petryfikacja, statyczność, zastygnięcie, stan równowagi, ustabilizowanie
nuda
nuda, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, drętwota, stagnacja, znużenie, skostnienie, monotonność
impas
impas, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, recesja, zastój, akinezja, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, zakleszczenie, zastygnięcie, unieruchomienie
W naszym słowniku znajduje się 27 synonimów dla słowa: "stabilizacja". Między innymi: apatia, klincz, kryzys. Słowo "stabilizacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.