Synonim marazm

Lista synonimów do marazm:


nuda, impas, acedia, apatia, klincz, kryzys, letarg, smutek, bezruch, blokada, chandra, inercja, recesja, zastój, akinezja, depresja, zamarcie, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, bierność, frustracja, indolencja, utrwalenie, gnuśność, melancholia, ospałość, pasywność, powolność, skostnienie, martwy punkt, niemrawość, odrętwienie, petryfikacja, stabilizacja, apatyczność, monotonność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obojętność, osowiałość, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, nieporadność, niezaradność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, stan równowagi, unieruchomienie, ustabilizowanie, ślamazarność, flegmatyczność, nieumiejętność

Odmiana słowa marazm:


marazm, marazmach, marazmami, marazmem, marazmie, marazmom, marazmowi, marazmów, marazmu, marazmy

Synonimy do "marazm" z podziałem na kategorie:


apatia
apatia, klincz, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
acedia
acedia, apatia, letarg, bezruch, chandra, zastój, akinezja, depresja, zamarcie, senność, stagnacja, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, odrętwienie, nieczułość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie
marazm
smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, obojętność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność
klincz
klincz, bezruch, blokada, zastój, zamarcie, stagnacja, utrwalenie, skostnienie, petryfikacja, stabilizacja, statyczność, zastygnięcie, stan równowagi, ustabilizowanie
nuda
nuda, apatia, klincz, kryzys, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, drętwota, stagnacja, znużenie, skostnienie, stabilizacja, monotonność
impas
impas, apatia, klincz, kryzys, bezruch, recesja, zastój, akinezja, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, zakleszczenie, zastygnięcie, unieruchomienie
W naszym słowniku znajduje się 59 synonimów dla słowa: "marazm". Między innymi: acedia, apatia, klincz. Słowo "marazm" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.