Synonim indyferencja

Lista synonimów do indyferencja:


odlot, acedia, apatia, letarg, chłód, dystans, nirwana, obcość, beztroska, senność, bierność, niepamięć, ospałość, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, bezduszność, nieczułość, obojętność, oziębłość, zobojętnienie, ociężałość, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość

Odmiana słowa indyferencja:


indyferencja, indyferencjach, indyferencjami, indyferencją, indyferencje, indyferencję, indyferencji, indyferencjo, indyferencjom, indyferencyj

Synonimy do "indyferencja" z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, obojętność, zobojętnienie
bierność
bierność, obojętność
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, zobojętnienie
apatia
apatia, letarg, chłód, dystans, nirwana, obcość, beztroska, bierność, ospałość, pasywność, znieczulica, bezduszność, nieczułość, obojętność, oziębłość, zobojętnienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość
W naszym słowniku znajduje się 26 synonimów dla słowa: "indyferencja". Między innymi: apatia, letarg, chłód. Słowo "indyferencja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.