Synonim nirwana

Lista synonimów do nirwana:


odlot, acedia, apatia, letarg, amnezja, chłód, dystans, amnestia, obcość, beztroska, senność, bierność, niepamięć, ospałość, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, bezduszność, nieczułość, obojętność, oziębłość, zobojętnienie, ociężałość, utrata pamięci, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość

Odmiana słowa nirwana:


nirwana, nirwan, nirwanach, nirwanami, nirwaną, nirwanę, nirwanie, nirwano, nirwanom, nirwany

Synonimy do "nirwana" z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, senność, ospałość, indyferencja, obojętność, zobojętnienie
nirwana
niepamięć, zapomnienie
amnezja
amnezja, amnestia, niepamięć, zapomnienie, utrata pamięci
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
apatia
apatia, letarg, chłód, dystans, obcość, beztroska, bierność, ospałość, pasywność, znieczulica, indyferencja, bezduszność, nieczułość, obojętność, oziębłość, zobojętnienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość
W naszym słowniku znajduje się 29 synonimów dla słowa: "nirwana". Między innymi: apatia, letarg, amnezja. Słowo "nirwana" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.