1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "awanturniczy"

Synonim awanturniczy


Synonimy do "awanturniczy":


dziki, wrogi, barwny, gromki, huczny, psotny, rogaty, rączy, chwacki, draczny, narwany, cyniczny, czupurny, donośny, figlarny, głośny, swarliwy, swawolny, zaborczy, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, wywrotowy, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, nieuległy, przebojowy, przygodowy, szelmowski, warcholski, wojowniczy, wrzaskliwy, zawadiacki, złośliwy, buntowniczy, buńczuczny, hałaśliwy, intrygancki, konfliktowy, napadający, rewolucyjny, łobuzerski, chuligański, mącicielski, nieuładzony, nonszalancki, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, wrzeszczący, zadzierzysty, nieposłuszny, podróżniczy, podżegający, prześmiewczy, anarchizujący, nieposkromiony, wichrzycielski, zacietrzewiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się, niechętny do nauki

Odmiana słowa "awanturniczy":


awanturniczy, awanturnicza, awanturniczą, awanturnicze, awanturniczego, awanturniczej, awanturniczemu, awanturniczo, awanturniczych, awanturniczym, awanturniczymi, nieawanturnicza, nieawanturniczą, nieawanturnicze, nieawanturniczego, nieawanturniczej, nieawanturniczemu, nieawanturniczo, nieawanturniczy, nieawanturniczych, nieawanturniczym, nieawanturniczymi

Synonimy do "awanturniczy" z podziałem na kategorie:


czupurny

czupurny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, zadzierzysty, szukający zwady

przygodowy

przygodowy, podróżniczy

wywrotowy

wywrotowy, wichrzycielski

dziki

dziki, wrogi, czupurny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, wojowniczy, buńczuczny, konfliktowy, napadający, łobuzerski, zadzierzysty, zacietrzewiony, szukający zwady

wrogi

wrogi, cyniczny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, napastliwy, wojowniczy, złośliwy, konfliktowy, napadający, prowokacyjny, prześmiewczy

rączy

rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki

rogaty

rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, agresywny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się

gromki

gromki, huczny, donośny, głośny, krzykliwy, wrzaskliwy, hałaśliwy, wrzeszczący

psotny

psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady

warcholski

warcholski, intrygancki, mącicielski, podżegający, anarchizujący, wichrzycielski

barwny

barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: