Synonim zadziorny

Lista synonimów do zadziorny:


dziki, wrogi, barwny, krewki, psotny, rogaty, rączy, szybki, chwacki, draczny, gniewny, gorący, narwany, nerwowy, ognisty, prędki, cyniczny, czupurny, figlarny, paniczny, porywczy, swarliwy, swawolny, zaborczy, zaczepny, zajadły, agresywny, drażliwy, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niezgodny, obsesyjny, obłędny, rozpasany, samowolny, wybuchowy, wywrotowy, wzburzony, zuchowaty, zuchwały, atakujący, chaotyczny, chorobliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, nieuległy, podniecony, popędliwy, przebojowy, przygodowy, szaleńczy, szelmowski, wojowniczy, wściekły, zapalczywy, zawadiacki, złośliwy, buńczuczny, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, hałaśliwy, histeryczny, konfliktowy, napadający, nieskładny, niespokojny, niestaranny, paranoiczny, podminowany, pośpieszny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieprzytomny, nieuładzony, nonszalancki, piorunujący, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, zdenerwowany, niepohamowany, nieposłuszny, podróżniczy, prześmiewczy, roztrzęsiony, zapamiętały, nieposkromiony, wichrzycielski, zacietrzewiony, niesystematyczny, szukający zwady, wymykający się, niepowściągliwy, wyłamujący się, niechętny do nauki

Odmiana słowa zadziorny:


zadziorny, niezadziorna, niezadziorną, niezadziorne, niezadziornego, niezadziornej, niezadziornemu, niezadziorni, niezadziornie, niezadziorny, niezadziornych, niezadziornym, niezadziornymi, zadziorna, zadziorną, zadziorne, zadziornego, zadziornej, zadziornemu, zadziorni, zadziornie, zadziornych, zadziornym, zadziornymi

Synonimy do "zadziorny" z podziałem na kategorie:


czupurny
czupurny, zaczepny, agresywny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady
dziki
dziki, wrogi, czupurny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, wojowniczy, buńczuczny, konfliktowy, napadający, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, zacietrzewiony, szukający zwady
wrogi
wrogi, cyniczny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zuchwały, atakujący, napastliwy, wojowniczy, złośliwy, konfliktowy, napadający, awanturniczy, prowokacyjny, prześmiewczy
rączy
rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki
rogaty
rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, agresywny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się
psotny
psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady
krewki
krewki, szybki, gniewny, gorący, nerwowy, ognisty, prędki, czupurny, paniczny, porywczy, zaczepny, zajadły, agresywny, drażliwy, obsesyjny, obłędny, wybuchowy, wzburzony, chaotyczny, chorobliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, podniecony, popędliwy, szaleńczy, wściekły, zapalczywy, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, histeryczny, nieskładny, niespokojny, niestaranny, paranoiczny, podminowany, pośpieszny, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieprzytomny, piorunujący, zdenerwowany, niepohamowany, roztrzęsiony, zapamiętały, niesystematyczny, niepowściągliwy
barwny
barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
W naszym słowniku znajduje się 106 synonimów dla słowa: "zadziorny". Między innymi: barwny, krewki, psotny. Słowo "zadziorny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.