1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "energia"

Synonim energia


Synonimy do "energia":


moc, buta, duma, hart, ikra, nerw, pęd, ruch, wola, żar, furia, hucpa, impet, pasja, poryw, prąd, pycha, rezon, rozum, siła, spryt, swada, szał, tupet, werwa, wigor, bigiel, chęć, dowcip, esprit, ferwor, krzepa, kuraż, nacisk, napór, ochota, odwaga, ogień, parcie, popęd, szwung, zapał, zasoby, ścisk, animusz, brawura, koncept, męstwo, potęga, rozmach, rozwaga, uścisk, zdrowie, żądza, dynamika, dynamizm, inwencja, kilowaty, arogancja, butność, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, napięcie, nasilenie, rozsądek, wartość, zacięcie, zadufanie, zasilanie, światło, żywość, czelność, inicjatywa, napuszenie, potencjał, pragnienie, prostactwo, przejęcie, rzutkość, uniesienie, zdolność, bohaterstwo, dzielność, gorliwość, nadętość, nagły ruch, natężenie, obrotność, pomyślunek, temperament, zaradność, zuchwalstwo, grubiaństwo, inteligencja, możliwości, prężność, rycerskość, waleczność, śmiałość, impertynencja, kreatywność, namiętność, odkrywczość, wyniosłość, dynamiczność, gwałtowność, intensywność, niepokorność, oddziaływanie, pomysłowość, wynalazczość, elektryczność, wytrzymałość, żywiołowość, pewność siebie, spontaniczność, zarozumiałość, pyszałkowatość, mądrość życiowa, przedsiębiorczość

Odmiana słowa "energia":


energia, energiach, energiami, energią, energie, energię, energii, energij, energio, energiom

Synonimy do "energia" z podziałem na kategorie:


ikra

ikra, swada, werwa, wigor, bigiel, zapał, animusz

ruch

ruch, siła, dynamika, dynamizm, żywość, prężność, dynamiczność, żywiołowość

energia

inwencja, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, pomysłowość, przedsiębiorczość

prąd

prąd, napięcie, zasilanie

nerw

nerw, tupet, odwaga

moc

moc, ikra, impet, rezon, siła, werwa, wigor, bigiel, odwaga, zapał, animusz, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość

tupet

tupet, kuraż, odwaga, brawura, męstwo, bohaterstwo, dzielność, rycerskość, waleczność, śmiałość

esprit

esprit, inwencja, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, kreatywność, odkrywczość, pomysłowość, wynalazczość, przedsiębiorczość

rozum

rozum, spryt, dowcip, koncept, rozwaga, inwencja, rozsądek, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, inteligencja, mądrość życiowa, przedsiębiorczość

buta

buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, werwa, wigor, bigiel, zapał, animusz, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: