1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "energia"

Synonim energia

Lista synonimów do energia:


moc, buta, duma, hart, ikra, nerw, pęd, ruch, wola, żar, furia, hucpa, impet, pasja, poryw, prąd, pycha, rezon, rozum, siła, spryt, swada, szał, tupet, werwa, wigor, bigiel, chęć, dowcip, esprit, ferwor, krzepa, kuraż, nacisk, napór, ochota, odwaga, ogień, parcie, popęd, szwung, zapał, zasoby, ścisk, animusz, brawura, koncept, męstwo, potęga, rozmach, rozwaga, uścisk, zdrowie, żądza, dynamika, dynamizm, inwencja, kilowaty, arogancja, butność, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, napięcie, nasilenie, rozsądek, wartość, zacięcie, zadufanie, zasilanie, światło, żywość, czelność, inicjatywa, napuszenie, potencjał, pragnienie, prostactwo, przejęcie, rzutkość, uniesienie, zdolność, bohaterstwo, dzielność, gorliwość, nadętość, nagły ruch, natężenie, obrotność, pomyślunek, temperament, zaradność, zuchwalstwo, grubiaństwo, inteligencja, możliwości, prężność, rycerskość, waleczność, śmiałość, impertynencja, kreatywność, namiętność, odkrywczość, wyniosłość, dynamiczność, gwałtowność, intensywność, niepokorność, oddziaływanie, pomysłowość, wynalazczość, elektryczność, wytrzymałość, żywiołowość, pewność siebie, spontaniczność, zarozumiałość, pyszałkowatość, mądrość życiowa, przedsiębiorczość

Odmiana słowa energia:


energia, energiach, energiami, energią, energie, energię, energii, energij, energio, energiom

Synonimy do energia z podziałem na kategorie:


ikra
ikra, swada, werwa, wigor, bigiel, zapał, animusz
ruch
ruch, siła, dynamika, dynamizm, żywość, prężność, dynamiczność, żywiołowość
energia
inwencja, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, pomysłowość, przedsiębiorczość
prąd
prąd, napięcie, zasilanie
nerw
nerw, tupet, odwaga
moc
moc, ikra, impet, rezon, siła, werwa, wigor, bigiel, odwaga, zapał, animusz, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość
tupet
tupet, kuraż, odwaga, brawura, męstwo, bohaterstwo, dzielność, rycerskość, waleczność, śmiałość
esprit
esprit, inwencja, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, kreatywność, odkrywczość, pomysłowość, wynalazczość, przedsiębiorczość
rozum
rozum, spryt, dowcip, koncept, rozwaga, inwencja, rozsądek, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, inteligencja, mądrość życiowa, przedsiębiorczość
buta
buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, werwa, wigor, bigiel, zapał, animusz, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: