1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dowcip"

Synonim dowcip


Synonimy do "dowcip":


gag, myk, wic, trik, łeb, chwyt, farsa, finta, greps, harce, humor, myśl, mózg, numer, polor, polot, possa, psota, rozum, skecz, spryt, żart, esprit, figiel, fortel, głowa, jaźń, kaprys, kawał, obycie, psikus, szkoda, sztuka, talent, umysł, wałek, wybryk, bon ton, energia, facecja, geniusz, koncept, ogłada, rozwaga, wzgląd, anegdota, groteska, igraszki, intelekt, inwencja, kiepeła, pamięć, podstęp, sztuczka, anegdotka, filuteria, humoreska, myślenie, rozsądek, występek, bystrość, chytrość, cwaniactwo, dykteryjka, rzutkość, dokazywanie, iskra boża, krotochwila, natchnienie, obrotność, pomyślunek, zaradność, dezynwoltura, frywolność, grubiaństwo, inteligencja, nonszalancja, obcesowość, rubaszność, savoir-vivre, szorstkość, zręczność, dobre maniery, ostrożność, przezorność, umysłowość, świadomość, chwyt komediowy, grubiańskość, nieoględność, niestosowność, poczucie humoru, przebiegłość, przemyślność, błyskotliwość, twórcza postawa, zapobiegliwość, dowcip sytuacyjny, inwencja twórcza, żywość umysłu, twórcze myślenie, zdolność kreacji, bezceremonialność, mądrość życiowa, przedsiębiorczość, umiejętność zachowania się

Odmiana słowa "dowcip":


dowcip, dowcipach, dowcipami, dowcipem, dowcipie, dowcipom, dowcipowi, dowcipów, dowcipu, dowcipy

Synonimy do "dowcip" z podziałem na kategorie:


dowcip

anegdota

żart

żart, kawał, facecja

psota

psota, żart, figiel, kawał, psikus, krotochwila

wic

wic, greps, humor, żart, kawał

numer

numer, żart, kawał, humoreska

rozum

rozum, spryt, koncept, rozwaga, rozsądek, pomyślunek, inteligencja, zapobiegliwość, mądrość życiowa

humor

humor, polot, esprit, talent, geniusz, iskra boża, natchnienie, poczucie humoru, błyskotliwość, inwencja twórcza, zdolność kreacji

polot

polot, rozum, spryt, esprit, rozwaga, rozsądek, pomyślunek, inteligencja, błyskotliwość, mądrość życiowa

chwyt

chwyt, harce, psota, żart, figiel, kawał, psikus, wybryk, igraszki, sztuczka, dokazywanie, krotochwila

gag

gag, greps, chwyt komediowy

farsa

farsa, possa, psota, żart, figiel, kawał, psikus, krotochwila

myk

myk, trik, chwyt, finta, psota, żart, figiel, fortel, kaprys, kawał, psikus, szkoda, sztuka, podstęp, sztuczka, krotochwila

łeb

łeb, myśl, mózg, rozum, głowa, jaźń, umysł, intelekt, kiepeła, pamięć, myślenie, pomyślunek, inteligencja, umysłowość, świadomość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: