1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dowcip"

Synonim dowcip

Lista synonimów do dowcip:


gag, myk, wic, trik, łeb, chwyt, farsa, finta, greps, harce, humor, myśl, mózg, numer, polor, polot, possa, psota, rozum, skecz, spryt, żart, esprit, figiel, fortel, głowa, jaźń, kaprys, kawał, obycie, psikus, szkoda, sztuka, talent, umysł, wałek, wybryk, bon ton, energia, facecja, geniusz, koncept, ogłada, rozwaga, wzgląd, anegdota, groteska, igraszki, intelekt, inwencja, kiepeła, pamięć, podstęp, sztuczka, anegdotka, filuteria, humoreska, myślenie, rozsądek, występek, bystrość, chytrość, cwaniactwo, dykteryjka, rzutkość, dokazywanie, iskra boża, krotochwila, natchnienie, obrotność, pomyślunek, zaradność, dezynwoltura, frywolność, grubiaństwo, inteligencja, nonszalancja, obcesowość, rubaszność, savoir-vivre, szorstkość, zręczność, dobre maniery, ostrożność, przezorność, umysłowość, świadomość, chwyt komediowy, grubiańskość, nieoględność, niestosowność, poczucie humoru, przebiegłość, przemyślność, błyskotliwość, twórcza postawa, zapobiegliwość, dowcip sytuacyjny, inwencja twórcza, żywość umysłu, twórcze myślenie, zdolność kreacji, bezceremonialność, mądrość życiowa, przedsiębiorczość, umiejętność zachowania się

Odmiana słowa dowcip:


dowcip, dowcipach, dowcipami, dowcipem, dowcipie, dowcipom, dowcipowi, dowcipów, dowcipu, dowcipy

Synonimy do dowcip z podziałem na kategorie:


dowcip
anegdota
żart
żart, kawał, facecja
psota
psota, żart, figiel, kawał, psikus, krotochwila
wic
wic, greps, humor, żart, kawał
numer
numer, żart, kawał, humoreska
rozum
rozum, spryt, koncept, rozwaga, rozsądek, pomyślunek, inteligencja, zapobiegliwość, mądrość życiowa
humor
humor, polot, esprit, talent, geniusz, iskra boża, natchnienie, poczucie humoru, błyskotliwość, inwencja twórcza, zdolność kreacji
polot
polot, rozum, spryt, esprit, rozwaga, rozsądek, pomyślunek, inteligencja, błyskotliwość, mądrość życiowa
chwyt
chwyt, harce, psota, żart, figiel, kawał, psikus, wybryk, igraszki, sztuczka, dokazywanie, krotochwila
gag
gag, greps, chwyt komediowy
farsa
farsa, possa, psota, żart, figiel, kawał, psikus, krotochwila
myk
myk, trik, chwyt, finta, psota, żart, figiel, fortel, kaprys, kawał, psikus, szkoda, sztuka, podstęp, sztuczka, krotochwila
łeb
łeb, myśl, mózg, rozum, głowa, jaźń, umysł, intelekt, kiepeła, pamięć, myślenie, pomyślunek, inteligencja, umysłowość, świadomość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: