1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zasada"

Synonim zasada


Synonimy do "zasada":


baza, idea, plan, teza, tło, credo, dobro, gnoma, kanon, kanwa, motto, motyw, myśl, nakaz, norma, prawo, rygor, szkic, trzon, wzór, zarys, zrąb, dewiza, dogmat, hasło, impuls, istota, morał, osnowa, posada, reżim, teoria, aforyzm, ideały, komenda, koncept, korzeń, maksyma, pomysł, postawa, projekt, przepis, recepta, reguła, sposób, ujęcie, wzorzec, zamysł, podstawa, pojęcie, rudyment, standard, substrat, szkielet, tworzywo, wytyczna, dyrektywa, filozofia, fundament, imperatyw, koncepcja, kryterium, podwalina, polecenie, pouczenie, prawidło, procedura, przyczyna, refleksja, regulamin, sentencja, wartość, zalecenie, źródło, dyspozycja, inicjatywa, instrukcja, piedestał, podejście, propozycja, rozumienie, wskazówka, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przekonania, przesłanka, przykazanie, przysłowie, rozważanie, założenie, rozwiązanie, złota myśl, idea życiowa, zastanowienie, artykuł wiary, punkt wyjścia, idea przewodnia, reguła życiowa

Odmiana słowa "zasada":


zasada, zasad, zasadach, zasadami, zasadą, zasadę, zasado, zasadom, zasady, zasadzie

Synonimy do "zasada" z podziałem na kategorie:


kanon

kanon, norma, dogmat, artykuł wiary

prawo

prawo, dewiza, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło

idea

idea, credo, motto, prawo, dewiza, hasło, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło

gnoma

gnoma, motto, prawo, dewiza, morał, aforyzm, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl

credo

credo, motto, dewiza, hasło, maksyma, wytyczna, sentencja, idea życiowa, idea przewodnia, reguła życiowa

baza

baza, teza, tło, kanwa, motyw, szkic, trzon, zarys, zrąb, istota, osnowa, posada, korzeń, podstawa, rudyment, substrat, szkielet, tworzywo, fundament, podwalina, przyczyna, źródło, piedestał, przesłanka, założenie, punkt wyjścia

nakaz

nakaz, norma, prawo, dewiza, maksyma, przepis, reguła, wytyczna, imperatyw, prawidło, regulamin, przykazanie

norma

norma, prawo, reguła, prawidło

rygor

rygor, reżim, reguła, procedura
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: