Synonim prawo

Lista synonimów do prawo:


idea, ukaz, credo, gnoma, kanon, karta, motto, najem, nakaz, norma, wzór, zakaz, dekret, dewiza, dogmat, hasło, kodeks, mienie, morał, rozkaz, statut, ustawa, zasada, aforyzm, decyzja, maksyma, posesja, przepis, reguła, wzorzec, władza, dokument, majątek, podstawa, przepisy, standard, wytyczna, dyrektywa, imperatyw, kryterium, prawidło, prawość, priorytet, przywilej, regulacja, regulamin, sentencja, akt prawny, delegatura, posiadanie, pozwolenie, delegowanie, legitymacja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, prerogatywa, przykazanie, przysłowie, unormowanie, uprawnienie, własność, nauki prawne, norma prawna, normy prawne, prawodawstwo, uregulowanie, zarządzenie, złota myśl, plenipotencja, posiadłość, postanowienie, prawoznawstwo, system prawny, upoważnienie, artykuł wiary, jurysprudencja, nieruchomość, pierwszeństwo, pełnomocnictwo, rozporządzenie, praworządność, sprawiedliwość, uprzywilejowanie, zalecenie odgórne

Odmiana słowa prawo:


prawo, praw, prawa, prawach, prawami, prawem, prawie, prawom, prawu

Synonimy do "prawo" z podziałem na kategorie:


prawo
ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, rozporządzenie
kanon
kanon, reguła
ukaz
ukaz, nakaz, dekret, rozkaz, statut, ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozporządzenie
idea
idea, credo, motto, dewiza, hasło, zasada, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło
gnoma
gnoma, motto, dewiza, morał, zasada, aforyzm, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl
nakaz
nakaz, norma, dewiza, zasada, maksyma, przepis, reguła, wytyczna, imperatyw, prawidło, regulamin, przykazanie
norma
norma, zasada, reguła, prawidło
karta
karta, priorytet, przywilej, prerogatywa, uprawnienie, pierwszeństwo
najem
najem, mienie, posesja, władza, majątek, posiadanie, własność, posiadłość, nieruchomość
W naszym słowniku znajduje się 85 synonimów dla słowa: "prawo". Między innymi: credo, gnoma, kanon. Słowo "prawo" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.