1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "prawo"

Synonim prawo


Synonimy do "prawo":


idea, ukaz, credo, gnoma, kanon, karta, motto, najem, nakaz, norma, wzór, zakaz, dekret, dewiza, dogmat, hasło, kodeks, mienie, morał, rozkaz, statut, ustawa, zasada, aforyzm, decyzja, maksyma, posesja, przepis, reguła, wzorzec, władza, dokument, majątek, podstawa, przepisy, standard, wytyczna, dyrektywa, imperatyw, kryterium, prawidło, prawość, priorytet, przywilej, regulacja, regulamin, sentencja, akt prawny, delegatura, posiadanie, pozwolenie, delegowanie, legitymacja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, prerogatywa, przykazanie, przysłowie, unormowanie, uprawnienie, własność, nauki prawne, norma prawna, normy prawne, prawodawstwo, uregulowanie, zarządzenie, złota myśl, plenipotencja, posiadłość, postanowienie, prawoznawstwo, system prawny, upoważnienie, artykuł wiary, jurysprudencja, nieruchomość, pierwszeństwo, pełnomocnictwo, rozporządzenie, praworządność, sprawiedliwość, uprzywilejowanie, zalecenie odgórne

Odmiana słowa "prawo":


prawo, praw, prawa, prawach, prawami, prawem, prawie, prawom, prawu

Synonimy do "prawo" z podziałem na kategorie:


prawo

ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, rozporządzenie

kanon

kanon, reguła

ukaz

ukaz, nakaz, dekret, rozkaz, statut, ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozporządzenie

idea

idea, credo, motto, dewiza, hasło, zasada, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło

gnoma

gnoma, motto, dewiza, morał, zasada, aforyzm, maksyma, reguła, wytyczna, prawidło, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl

nakaz

nakaz, norma, dewiza, zasada, maksyma, przepis, reguła, wytyczna, imperatyw, prawidło, regulamin, przykazanie

norma

norma, zasada, reguła, prawidło

karta

karta, priorytet, przywilej, prerogatywa, uprawnienie, pierwszeństwo

najem

najem, mienie, posesja, władza, majątek, posiadanie, własność, posiadłość, nieruchomość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: