Synonim regulacja

Lista synonimów do regulacja:


ukaz, nakaz, norma, prawo, zakaz, dekret, kodeks, rozkaz, statut, ustawa, decyzja, przepis, reguła, dokument, dyrektywa, prawidło, regulamin, rezolucja, akt prawny, kalibracja, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, wyregulowanie, rozporządzenie, rozstrzygnięcie, zalecenie odgórne

Odmiana słowa regulacja:


regulacja, regulacjach, regulacjami, regulacją, regulacje, regulację, regulacji, regulacjo, regulacjom, regulacyj

Synonimy do "regulacja" z podziałem na kategorie:


prawo
prawo, ustawa, przepis, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, rozporządzenie
nakaz
nakaz, przepis, regulamin, norma prawna, uregulowanie, postanowienie
ukaz
ukaz, nakaz, prawo, dekret, rozkaz, statut, ustawa, przepis, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozporządzenie
regulacja
kalibracja, wyregulowanie
W naszym słowniku znajduje się 29 synonimów dla słowa: "regulacja". Między innymi: norma, prawo, zakaz. Słowo "regulacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.