1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "postanowienie"

Synonim postanowienie


Synonimy do "postanowienie":


cel, idea, plan, ukaz, wola, misja, myśl, nakaz, norma, prawo, telos, temat, wynik, wyrok, apetyt, chęć, dekret, kodeks, ochota, oskoma, rozkaz, statut, ustawa, wybór, zamiar, ambicja, chrapka, chętka, decyzja, koncept, pomysł, przepis, reguła, werdykt, zadanie, zamysł, zapędy, intencja, rezultat, uchwała, aspiracja, dyrektywa, dążenie, koncepcja, prawidło, regulacja, regulamin, rezolucja, akt prawny, orzeczenie, unormowanie, zamierzenie, założenie, norma prawna, rozwiązanie, uregulowanie, zarządzenie, posłannictwo, przeznaczenie, punkt docelowy, rozporządzenie, rozstrzygnięcie, zalecenie odgórne

Odmiana słowa "postanowienie":


postanowienie, postanowienia, postanowieniach, postanowieniami, postanowieniem, postanowieniom, postanowieniu, postanowień

Synonimy do "postanowienie" z podziałem na kategorie:


cel

cel, zamiar, zamysł, intencja, zamierzenie

decyzja

decyzja, rozstrzygnięcie

dekret

dekret, zarządzenie, rozporządzenie

nakaz

nakaz, przepis, regulacja, regulamin, norma prawna, uregulowanie

wybór

wybór, decyzja, werdykt, uchwała, rezolucja, orzeczenie, rozstrzygnięcie

wola

wola, zamiar, decyzja

ukaz

ukaz, nakaz, prawo, dekret, rozkaz, statut, ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, rozporządzenie

wynik

wynik, wyrok, decyzja, werdykt, rezultat, orzeczenie, rozwiązanie, rozstrzygnięcie

telos

telos, zamiar, zamysł, intencja, aspiracja, dążenie, zamierzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: