Synonim administrator

Lista synonimów do administrator:


szef, lider, mający, najemca, władca, dziedzic, dysponent, kierownik, menedżer, obszarnik, posiadacz, zarządca, ziemianin, dowodzący, impresario, kierujący, dzierżawca, koordynator, mieszkaniec, specjalista, użytkownik, przełożony, właściciel, zarządzający, dyrektor do spraw, współwłaściciel, kierownik średniego szczebla

Odmiana słowa administrator:


administrator, administratora, administratorach, administratorami, administratorem, administratorom, administratorowi, administratorowie, administratorów, administratory, administratorze, administratorzy

Synonimy do "administrator" z podziałem na kategorie:


dysponent
dysponent, zarządca
szef
szef, lider, kierownik, menedżer, zarządca, koordynator, specjalista, zarządzający, dyrektor do spraw, kierownik średniego szczebla
mający
mający, najemca, władca, dziedzic, dysponent, obszarnik, posiadacz, zarządca, ziemianin, dzierżawca, mieszkaniec, użytkownik, właściciel, współwłaściciel
W naszym słowniku znajduje się 27 synonimów dla słowa: "administrator". Między innymi: mający, najemca, władca. Słowo "administrator" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.