Synonim dysponent

Lista synonimów do dysponent:


mający, najemca, władca, dziedzic, kierownik, menedżer, obszarnik, posiadacz, zarządca, ziemianin, dowodzący, impresario, kierujący, dzierżawca, mieszkaniec, użytkownik, przełożony, właściciel, administrator, współwłaściciel

Odmiana słowa dysponent:


dysponent, dysponenci, dysponencie, dysponenta, dysponentach, dysponentami, dysponentem, dysponentom, dysponentowi, dysponentów, dysponenty

Synonimy do "dysponent" z podziałem na kategorie:


dysponent
zarządca, administrator
mający
mający, najemca, władca, dziedzic, obszarnik, posiadacz, zarządca, ziemianin, dzierżawca, mieszkaniec, użytkownik, właściciel, administrator, współwłaściciel
W naszym słowniku znajduje się 20 synonimów dla słowa: "dysponent". Między innymi: władca, dziedzic, kierownik. Słowo "dysponent" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.