Synonim kierownik

Lista synonimów do kierownik:


boss, szef, cieć, lider, mózg, stary, wódz, głowa, mistrz, prezes, uczony, dozorca, erudyta, majster, omnibus, stróż, sztygar, dowódca, dyrektor, nadzorca, dysponent, gospodarz, komendant, menedżer, naczelnik, zarządca, dowodzący, impresario, kierujący, pryncypał, przywódca, brygadzista, koordynator, prowadzący, specjalista, zwierzchnik, przewodzący, przełożony, właściciel, administrator, starszy rangą, zarządzający, ojciec chrzestny, dyrektor do spraw, ośrodek kierujący, chodząca encyklopedia, kierownik średniego szczebla

Odmiana słowa kierownik:


kierownik, kierownicy, kierownika, kierownikach, kierownikami, kierowniki, kierownikiem, kierownikom, kierownikowi, kierowników, kierowniku

Synonimy do "kierownik" z podziałem na kategorie:


majster
majster, nadzorca, brygadzista
mózg
mózg, głowa, dowódca, przywódca, ośrodek kierujący
szef
szef, wódz, dyrektor
kierownik
menedżer, zarządca, impresario
boss
boss, szef, stary, prezes, dyrektor, naczelnik, pryncypał, zwierzchnik, przełożony, ojciec chrzestny
mistrz
mistrz, majster, sztygar, nadzorca, brygadzista
cieć
cieć, dozorca, majster, stróż, nadzorca, gospodarz, brygadzista
dysponent
dysponent, menedżer, zarządca, dowodzący, impresario, kierujący, przełożony, administrator
W naszym słowniku znajduje się 47 synonimów dla słowa: "kierownik". Między innymi: cieć, lider, mózg. Słowo "kierownik" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.