1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "postulat"

Synonim postulat

Lista synonimów do postulat:


mus, apel, idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, oferta, pewnik, teoria, wersja, wymóg, zamiar, petycja, podanie, pomysł, program, projekt, prośba, schemat, ujęcie, wariant, wniosek, zamysł, aksjomat, dedukcja, hipoteza, konspekt, podstawa, rozkład, sugestia, wzmianka, błaganie, dezyderat, fundament, koncepcja, pretensja, refleksja, strategia, życzenie, żądanie, biznesplan, inferencja, inicjatywa, propozycja, roszczenie, scenariusz, tok myśli, wskazówka, zapowiedź, bieg myśli, harmonogram, konstrukcja, podpowiedź, rozważanie, zamierzenie, założenie, napomknienie, rozwiązanie, wnioskowanie, konieczność, konkludowanie, oczywistość, wyprowadzenie, zastanowienie, logiczny ciąg, punkt wyjścia, charakterystyka, wierzytelność, zapotrzebowanie

Odmiana słowa postulat:


postulat, postulacie, postulatach, postulatami, postulatem, postulatom, postulatowi, postulatów, postulatu, postulaty

Synonimy do postulat z podziałem na kategorie:


pewnik
pewnik, aksjomat
postulat
dezyderat, życzenie, żądanie, roszczenie
petycja
petycja, prośba, wniosek, sugestia, życzenie, propozycja
idea
idea, plan, myśl, impuls, teoria, pomysł, projekt, ujęcie, zamysł, sugestia, refleksja, inicjatywa, propozycja, konstrukcja, rozważanie, założenie, rozwiązanie, wnioskowanie, zastanowienie
pomysł
pomysł, wniosek, sugestia, wzmianka, propozycja, wskazówka, podpowiedź, napomknienie
apel
apel, petycja, podanie, projekt, prośba, wniosek, sugestia, dezyderat, życzenie, propozycja
mus
mus, wymóg, wniosek, dezyderat, pretensja, żądanie, roszczenie, konieczność, wierzytelność, zapotrzebowanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: