Synonim postulat

Lista synonimów do postulat:


mus, apel, idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, oferta, pewnik, teoria, wersja, wymóg, zamiar, petycja, podanie, pomysł, program, projekt, prośba, schemat, ujęcie, wariant, wniosek, zamysł, aksjomat, dedukcja, hipoteza, konspekt, podstawa, rozkład, sugestia, wzmianka, błaganie, dezyderat, fundament, koncepcja, pretensja, refleksja, strategia, życzenie, żądanie, biznesplan, inferencja, inicjatywa, propozycja, roszczenie, scenariusz, tok myśli, wskazówka, zapowiedź, bieg myśli, harmonogram, konstrukcja, podpowiedź, rozważanie, zamierzenie, założenie, napomknienie, rozwiązanie, wnioskowanie, konieczność, konkludowanie, oczywistość, wyprowadzenie, zastanowienie, logiczny ciąg, punkt wyjścia, charakterystyka, wierzytelność, zapotrzebowanie

Odmiana słowa postulat:


postulat, postulacie, postulatach, postulatami, postulatem, postulatom, postulatowi, postulatów, postulatu, postulaty

Synonimy do "postulat" z podziałem na kategorie:


pewnik
pewnik, aksjomat
postulat
dezyderat, życzenie, żądanie, roszczenie
petycja
petycja, prośba, wniosek, sugestia, życzenie, propozycja
idea
idea, plan, myśl, impuls, teoria, pomysł, projekt, ujęcie, zamysł, sugestia, refleksja, inicjatywa, propozycja, konstrukcja, rozważanie, założenie, rozwiązanie, wnioskowanie, zastanowienie
pomysł
pomysł, wniosek, sugestia, wzmianka, propozycja, wskazówka, podpowiedź, napomknienie
apel
apel, petycja, podanie, projekt, prośba, wniosek, sugestia, dezyderat, życzenie, propozycja
mus
mus, wymóg, wniosek, dezyderat, pretensja, żądanie, roszczenie, konieczność, wierzytelność, zapotrzebowanie
W naszym słowniku znajduje się 72 synonimów dla słowa: "postulat". Między innymi: idea, plan, myśl. Słowo "postulat" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.