Synonim pretensja

Lista synonimów do pretensja:


mus, ansa, żal, odium, uraza, zadra, gorycz, obraza, odraza, rankor, skarga, wymóg, wyrzut, zakusy, zarzut, ambicja, awersja, niesmak, wniosek, wstręt, zapędy, animozja, nadęcie, obiekcja, postulat, sprzeciw, zawiść, antypatia, aspiracja, dezyderat, dążenie, niechęć, wrogość, żądanie, abominacja, narzekanie, odpychanie, reklamacja, roszczenie, zazdrość, zażalenie, nienawiść, obrzydzenie, resentyment, rozżalenie, uprzedzenie, konieczność, rozgoryczenie, zniechęcenie, domaganie się, uczucie gniewu, złośliwość, wierzytelność, zapotrzebowanie, zwalczanie się, nieżyczliwość, pragnienie zemsty, pretensjonalność

Odmiana słowa pretensja:


pretensja, pretensjach, pretensjami, pretensją, pretensje, pretensję, pretensji, pretensjo, pretensjom, pretensyj

Synonimy do "pretensja" z podziałem na kategorie:


zakusy
zakusy, ambicja, zapędy, aspiracja, roszczenie
ansa
ansa, żal, uraza, wyrzut, animozja, rozżalenie, rozgoryczenie
nadęcie
nadęcie, pretensjonalność
skarga
skarga, zarzut, zażalenie
ambicja
ambicja, nadęcie, aspiracja, roszczenie, domaganie się, pretensjonalność
postulat
postulat, dezyderat, żądanie, roszczenie, wierzytelność
żal
żal, uraza, zadra, obraza, rankor, wyrzut, awersja, animozja, niechęć, zazdrość, resentyment, rozżalenie, rozgoryczenie, uczucie gniewu, złośliwość
mus
mus, wymóg, wniosek, postulat, dezyderat, żądanie, roszczenie, konieczność, wierzytelność, zapotrzebowanie
W naszym słowniku znajduje się 58 synonimów dla słowa: "pretensja". Między innymi: żal, odium, uraza. Słowo "pretensja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.