Synonim odium

Lista synonimów do odium:


ansa, żal, opór, uraza, zadra, odraza, wyrzut, awersja, despekt, kłopot, niesmak, pogarda, wstręt, animozja, zawiść, antypatia, mdłość, niechęć, pretensja, wrogość, abominacja, odpychanie, zazdrość, zwalczanie, nienawiść, obrzydzenie, przykrość, resentyment, rozżalenie, uprzedzenie, zmartwienie, brak szacunku, lekceważenie, nietolerancja, rozgoryczenie, zdegustowanie, niezadowolenie, złośliwość, zwalczanie się, nieżyczliwość

Odmiana słowa odium:


odium, odia, odiach, odiami, odiom, odiów

Synonimy do "odium" z podziałem na kategorie:


odium
odraza, awersja, wstręt, abominacja, obrzydzenie
ansa
ansa, żal, uraza, zadra, odraza, wyrzut, awersja, niesmak, wstręt, animozja, zawiść, antypatia, niechęć, pretensja, wrogość, abominacja, zazdrość, nienawiść, obrzydzenie, resentyment, rozżalenie, uprzedzenie, rozgoryczenie, nieżyczliwość
W naszym słowniku znajduje się 40 synonimów dla słowa: "odium". Między innymi: opór, uraza, zadra. Słowo "odium" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.