Synonim awersja

Lista synonimów do awersja:


ansa, żal, odium, opór, uraza, zadra, gorycz, obraza, odraza, rankor, wyrzut, despekt, kłopot, niesmak, pogarda, wstręt, animozja, zawiść, żółć, antypatia, mdłość, niechęć, pretensja, wrogość, zła wola, abominacja, odpychanie, zazdrość, zwalczanie, nienawiść, obrzydzenie, przykrość, resentyment, rozżalenie, uprzedzenie, zmartwienie, brak szacunku, idiosynkrazja, lekceważenie, nietolerancja, rozgoryczenie, zdegustowanie, zniechęcenie, niezadowolenie, uczucie gniewu, złośliwość, zwalczanie się, nieżyczliwość, pragnienie zemsty

Odmiana słowa awersja:


awersja, awersjach, awersjami, awersją, awersje, awersję, awersji, awersjo, awersjom, awersyj

Synonimy do "awersja" z podziałem na kategorie:


odium
odium, odraza, wstręt, abominacja, obrzydzenie
odraza
odraza, wstręt, animozja, antypatia, niechęć, odpychanie, uprzedzenie, idiosynkrazja, nieżyczliwość
ansa
ansa
awersja
resentyment, pragnienie zemsty
żal
żal, uraza, zadra, obraza, rankor, wyrzut, animozja, niechęć, pretensja, zazdrość, resentyment, rozżalenie, rozgoryczenie, uczucie gniewu, złośliwość
W naszym słowniku znajduje się 49 synonimów dla słowa: "awersja". Między innymi: odium, opór, uraza. Słowo "awersja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.