Synonim roszczenie

Lista synonimów do roszczenie:


mus, dług, kredyt, wymóg, zakusy, ambicja, petycja, pomysł, prośba, wniosek, zapędy, nadęcie, postulat, sugestia, aspiracja, błaganie, dezyderat, dążenie, pożyczka, pretensja, życzenie, żądanie, propozycja, konieczność, zobowiązanie, domaganie się, wierzytelność, zapotrzebowanie, pretensjonalność

Odmiana słowa roszczenie:


roszczenie, roszczenia, roszczeniach, roszczeniami, roszczeniem, roszczeniom, roszczeniu, roszczeń

Synonimy do "roszczenie" z podziałem na kategorie:


zakusy
zakusy, ambicja, zapędy, aspiracja, pretensja
postulat
postulat, dezyderat, życzenie, żądanie
żądanie
żądanie, wierzytelność
petycja
petycja, pomysł, wniosek, sugestia, dezyderat, życzenie, żądanie, propozycja
ambicja
ambicja, nadęcie, aspiracja, pretensja, domaganie się, pretensjonalność
dług
dług, kredyt, pożyczka, zobowiązanie, wierzytelność
mus
mus, wymóg, wniosek, postulat, dezyderat, pretensja, żądanie, konieczność, wierzytelność, zapotrzebowanie
W naszym słowniku znajduje się 29 synonimów dla słowa: "roszczenie". Między innymi: kredyt, wymóg, zakusy. Słowo "roszczenie" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.