1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przejaw"

Synonim przejaw


Synonimy do "przejaw":


omen, test, trop, znak, anons, miara, objaw, obraz, wyraz, zarys, ślad, aspekt, dowód, oznaka, wymiar, czynnik, odbicie, symptom, znamię, emanacja, forszpan, poszlaka, probierz, wróżba, zwiastun, kryterium, pamiątka, preludium, proroctwo, przedsmak, wskazanie, wskaźnik, sprawdzian, wskazówka, wykładnik, wyróżnik, wyznacznik, zapowiedź, świadectwo, determinanta, manifestacja, okoliczność, potwierdzenie, przepowiednia, uwarunkowanie, odzwierciedlenie

Odmiana słowa "przejaw":


przejaw, przejawach, przejawami, przejawem, przejawie, przejawom, przejawowi, przejawów, przejawu, przejawy

Synonimy do "przejaw" z podziałem na kategorie:


aspekt

aspekt, wymiar

objaw

objaw, wyraz, ślad, oznaka, symptom, znamię, poszlaka, zwiastun, wykładnik

oznaka

oznaka, zwiastun, przedsmak, wyznacznik, zapowiedź

znak

znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, symptom, znamię, emanacja, zwiastun, wskaźnik, manifestacja

trop

trop, znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, symptom, znamię, poszlaka, zwiastun, wskaźnik, wykładnik

test

test, miara, oznaka, czynnik, probierz, kryterium, przedsmak, sprawdzian, wyróżnik, wyznacznik, determinanta, okoliczność, uwarunkowanie

anons

anons, zarys, oznaka, zwiastun, preludium, przedsmak, zapowiedź

omen

omen, znak, objaw, dowód, oznaka, symptom, poszlaka, wróżba, zwiastun, proroctwo, przepowiednia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: