1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "obraz"

Synonim obraz


Synonimy do "obraz":


film, gama, okaz, omam, znak, ikona, kanwa, kopia, model, objaw, szkic, widok, wizja, wyraz, wzór, ślad, osnowa, oznaka, paleta, rycina, sztych, brezent, dzieło, grafika, malunek, oblicze, obrazek, odbicie, odblask, pejzaż, portret, postać, przejaw, refleks, rysunek, symptom, wygląd, znamię, bogactwo, malatura, panorama, płótno, zwiastun, adaptacja, komentarz, krajobraz, podobizna, prezencja, produkcja, przykład, repertuar, wizerunek, abstrakcja, ilustracja, imaginacja, konterfekt, malowidło, złudzenie, ekranizacja, halucynacja, odwzorowanie, przywidzenie, wyobrażenie, obraz filmowy, obraz kultowy, kinematografia, obraz sakralny, przedstawienie, sztuka filmowa, dziesiąta muza, dzieło filmowe, egzemplifikacja, odzwierciedlenie, dzieło malarskie, odbitka graficzna, powierzchowność, płótno żaglowe, święty wizerunek

Odmiana słowa "obraz":


obraz, obrazach, obrazami, obrazem, obrazie, obrazom, obrazowi, obrazów, obrazu, obrazy

Synonimy do "obraz" z podziałem na kategorie:


obraz

dzieło malarskie

film

film, obraz filmowy

ikona

ikona, malowidło, obraz kultowy, obraz sakralny, święty wizerunek

okaz

okaz, model, wzór, komentarz, przykład, ilustracja, egzemplifikacja

kopia

kopia, wyraz, odbicie, odwzorowanie

gama

gama, widok, paleta, pejzaż, bogactwo, panorama, krajobraz, repertuar

kanwa

kanwa, osnowa, brezent, malunek, płótno, malowidło, dzieło malarskie, płótno żaglowe

omam

omam, wizja, podobizna, imaginacja, złudzenie, halucynacja, przywidzenie, wyobrażenie, przedstawienie

znak

znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, odbicie, przejaw, symptom, znamię, zwiastun, odzwierciedlenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: