Synonim obraz

Lista synonimów do obraz:


film, gama, okaz, omam, znak, ikona, kanwa, kopia, model, objaw, szkic, widok, wizja, wyraz, wzór, ślad, osnowa, oznaka, paleta, rycina, sztych, brezent, dzieło, grafika, malunek, oblicze, obrazek, odbicie, odblask, pejzaż, portret, postać, przejaw, refleks, rysunek, symptom, wygląd, znamię, bogactwo, malatura, panorama, płótno, zwiastun, adaptacja, komentarz, krajobraz, podobizna, prezencja, produkcja, przykład, repertuar, wizerunek, abstrakcja, ilustracja, imaginacja, konterfekt, malowidło, złudzenie, ekranizacja, halucynacja, odwzorowanie, przywidzenie, wyobrażenie, obraz filmowy, obraz kultowy, kinematografia, obraz sakralny, przedstawienie, sztuka filmowa, dziesiąta muza, dzieło filmowe, egzemplifikacja, odzwierciedlenie, dzieło malarskie, odbitka graficzna, powierzchowność, płótno żaglowe, święty wizerunek

Odmiana słowa obraz:


obraz, obrazach, obrazami, obrazem, obrazie, obrazom, obrazowi, obrazów, obrazu, obrazy

Synonimy do "obraz" z podziałem na kategorie:


obraz
dzieło malarskie
film
film, obraz filmowy
ikona
ikona, malowidło, obraz kultowy, obraz sakralny, święty wizerunek
okaz
okaz, model, wzór, komentarz, przykład, ilustracja, egzemplifikacja
kopia
kopia, wyraz, odbicie, odwzorowanie
gama
gama, widok, paleta, pejzaż, bogactwo, panorama, krajobraz, repertuar
kanwa
kanwa, osnowa, brezent, malunek, płótno, malowidło, dzieło malarskie, płótno żaglowe
omam
omam, wizja, podobizna, imaginacja, złudzenie, halucynacja, przywidzenie, wyobrażenie, przedstawienie
znak
znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, odbicie, przejaw, symptom, znamię, zwiastun, odzwierciedlenie
W naszym słowniku znajduje się 78 synonimów dla słowa: "obraz". Między innymi: okaz, omam, znak. Słowo "obraz" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.