Synonim komentarz

Lista synonimów do komentarz:


bura, nota, okaz, glosa, głos, model, notka, obraz, ocena, osąd, uwaga, wiara, wzór, zapis, aluzja, glossa, nagana, obrona, opinia, raport, zdanie, docinek, dopisek, notatka, parafka, pogląd, przypis, przytyk, referat, relacja, wykład, zapisek, egzegeza, stosunek, sugestia, wzmianka, adnotacja, definicja, mniemanie, posłowie, przycinek, przykład, glosariusz, ilustracja, memorandum, odczytanie, protokół, reprymenda, rozumienie, transmisja, upomnienie, wskazówka, wykładnia, wypowiedź, doniesienie, eksplanacja, ogłoszenie, paternoster, przekonanie, wiadomość, zestawienie, świadectwo, napomknienie, objaśnienie, ostrzeżenie, postscriptum, sprawozdanie, tłumaczenie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wyklarowanie, zakończenie, interpretacja, naświetlenie, wytłumaczenie, charakterystyka, egzemplifikacja, odręczna uwaga, uszczypliwość, przeświadczenie, odręczny dopisek, usprawiedliwienie

Odmiana słowa komentarz:


komentarz, komentarza, komentarzach, komentarzami, komentarze, komentarzem, komentarzom, komentarzowi, komentarzu, komentarzy

Synonimy do "komentarz" z podziałem na kategorie:


notka
notka, uwaga, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, posłowie, glosariusz, postscriptum
glosa
glosa, egzegeza, wykładnia, objaśnienie, tłumaczenie, wyjaśnienie, wyklarowanie, interpretacja, naświetlenie, wytłumaczenie
okaz
okaz, model, obraz, wzór, przykład, ilustracja, egzemplifikacja
egzegeza
egzegeza, odczytanie, rozumienie, wykładnia, tłumaczenie, wyjaśnienie, wyklarowanie, interpretacja, naświetlenie, wytłumaczenie
uwaga
uwaga, opinia
relacja
relacja, transmisja, sprawozdanie
nota
nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum
głos
głos, ocena, osąd, wiara, opinia, zdanie, pogląd, stosunek, mniemanie, wypowiedź, przekonanie, przeświadczenie
opinia
opinia, raport, referat, relacja, protokół, doniesienie, zestawienie, sprawozdanie
bura
bura, glosa, notka, uwaga, nagana, docinek, dopisek, notatka, przytyk, zapisek, wzmianka, adnotacja, przycinek, reprymenda, upomnienie, paternoster, ostrzeżenie, uszczypliwość
W naszym słowniku znajduje się 82 synonimów dla słowa: "komentarz". Między innymi: okaz, glosa, głos. Słowo "komentarz" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.