Synonim przypis

Lista synonimów do przypis:


nota, glosa, notka, uwaga, zapis, aluzja, glossa, dopisek, notatka, parafka, wykład, zapisek, egzegeza, sugestia, wzmianka, adnotacja, definicja, komentarz, posłowie, glosariusz, memorandum, wskazówka, wykładnia, eksplanacja, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, napomknienie, objaśnienie, ostrzeżenie, postscriptum, tłumaczenie, wyjaśnienie, zakończenie, interpretacja, wytłumaczenie, charakterystyka

Odmiana słowa przypis:


przypis, przypisach, przypisami, przypisem, przypisie, przypisom, przypisowi, przypisów, przypisu, przypisy

Synonimy do "przypis" z podziałem na kategorie:


notka
notka, uwaga, dopisek, notatka, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz, postscriptum
glosa
glosa, notka, uwaga, zapis, dopisek, notatka, parafka, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, postscriptum
nota
nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum
W naszym słowniku znajduje się 37 synonimów dla słowa: "przypis". Między innymi: notka, uwaga, zapis. Słowo "przypis" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.