Synonim aluzja

Lista synonimów do aluzja:


bluzg, notka, uwaga, zapis, epitet, obelga, docinek, dopisek, notatka, przypis, przytyk, zapisek, eufemizm, sugestia, wyzwisko, wzmianka, zniewaga, adnotacja, docięcie, inwektywa, komentarz, peryfraza, przycinek, wycieczka, insynuacja, omówienie, przymówka, stonowanie, wskazówka, podpowiedź, wytknięcie, napomknienie, oględność, unik słowny, złagodzenie, impertynencja, złośliwostka, złośliwość, uszczypliwość, dyplomatyczność, uszczypliwa uwaga, nazwa kamuflująca, wyrażenie maskujące, wyrażenie łagodzące, zastępczy środek językowy

Odmiana słowa aluzja:


aluzja, aluzjach, aluzjami, aluzją, aluzje, aluzję, aluzji, aluzjo, aluzjom, aluzyj

Synonimy do "aluzja" z podziałem na kategorie:


aluzja
docinek, przytyk, przycinek, insynuacja, przymówka, uszczypliwa uwaga
uwaga
uwaga, docinek, insynuacja, przymówka
bluzg
bluzg, uwaga, epitet, obelga, przytyk, wyzwisko, zniewaga, docięcie, inwektywa, insynuacja, przymówka, wytknięcie, impertynencja, złośliwość, uszczypliwość, uszczypliwa uwaga
notka
notka, uwaga, zapis, dopisek, notatka, przypis, zapisek, sugestia, wzmianka, adnotacja, komentarz, wskazówka, napomknienie
W naszym słowniku znajduje się 45 synonimów dla słowa: "aluzja". Między innymi: uwaga, zapis, epitet. Słowo "aluzja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.