Synonim dopisek

Lista synonimów do dopisek:


bura, nota, glosa, notka, uwaga, zapis, aluzja, glossa, nagana, docinek, notatka, parafka, przypis, przytyk, zapisek, sugestia, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, przycinek, glosariusz, memorandum, reprymenda, upomnienie, wskazówka, ogłoszenie, paternoster, wiadomość, świadectwo, napomknienie, ostrzeżenie, postscriptum, zakończenie, uszczypliwość

Odmiana słowa dopisek:


dopisek, dopiskach, dopiskami, dopiski, dopiskiem, dopiskom, dopiskowi, dopisków, dopisku

Synonimy do "dopisek" z podziałem na kategorie:


notka
notka, uwaga, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz, postscriptum
glosa
glosa, notka, uwaga, zapis, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, postscriptum
nota
nota, notka, uwaga, glossa, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum
bura
bura, glosa, notka, uwaga, nagana, docinek, notatka, przytyk, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, przycinek, reprymenda, upomnienie, paternoster, ostrzeżenie, uszczypliwość
W naszym słowniku znajduje się 35 synonimów dla słowa: "dopisek". Między innymi: glosa, notka, uwaga. Słowo "dopisek" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.