1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uwaga"

Synonim uwaga


Synonimy do "uwaga":


ale, jad, mir, bura, lęk, nota, teza, trud, afisz, awizo, bluzg, fraza, glosa, monit, myśl, notka, obawa, umiar, zapis, zgryz, zwrot, aluzja, epitet, estyma, glossa, nagana, obelga, ogląd, opieka, opinia, piecza, powaga, powód, raport, smutek, strach, troska, trwoga, zdanie, asercja, atencja, cześć, docinek, dopisek, memento, namysł, notatka, ochrona, parafka, pietyzm, przypis, przytyk, respekt, rozwaga, udręka, uznanie, wniosek, wykład, wzgląd, zapisek, baczenie, bojaźń, egzegeza, formuła, kontrola, meldunek, orędzie, patronat, posłuch, przygana, staranie, sugestia, szacunek, wyzwisko, względy, wzmianka, zgryzota, zniewaga, admonicja, adnotacja, definicja, docięcie, inwektywa, komentarz, komunikat, niepokój, posłowie, protekcja, przycinek, przyczyna, refleksja, rozsądek, skupienie, uważanie, wrogość, zagwozdka, źródło, baczność, czujność, dbałość, glosariusz, insynuacja, memorandum, monitoring, obserwacja, poważanie, przestroga, przymówka, reprymenda, rewerencja, strapienie, upomnienie, wredność, wskazówka, wykładnia, wyrażenie, zabieganie, dezaprobata, doglądanie, doniesienie, eksplanacja, konstatacja, napomnienie, ogłoszenie, paternoster, potępienie, powiedzenie, proklamacja, twierdzenie, uszanowanie, wiadomość, wytknięcie, zatroskanie, świadectwo, koncentracja, nadzorowanie, napomknienie, objaśnienie, opatrzność, ostrzeżenie, postscriptum, poszanowanie, stwierdzenie, tłumaczenie, wyjaśnienie, zakończenie, zjadliwość, impertynencja, interpretacja, obwieszczenie, ostrożność, przewidywanie, przezorność, przypomnienie, roztropność, troskliwość, zastrzeżenie, zawiadomienie, sformułowanie, spostrzeżenie, wytłumaczenie, zaniepokojenie, złośliwość, charakterystyka, opiekuńczość, skoncentrowanie, uszczypliwość, zainteresowanie, uszczypliwa uwaga

Odmiana słowa "uwaga":


uwaga, uwadze, uwag, uwagach, uwagami, uwagą, uwagę, uwagi, uwago, uwagom

Synonimy do "uwaga" z podziałem na kategorie:


notka

notka, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz, postscriptum

uwaga

atencja, wzgląd, baczenie, baczność, czujność

glosa

glosa, notka, zapis, dopisek, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, postscriptum

ale

ale, zastrzeżenie

mir

mir, estyma, opieka, powaga, troska, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, wzgląd, baczenie, posłuch, szacunek, względy, uważanie, poważanie, rewerencja, uszanowanie, poszanowanie

bura

bura, nagana, reprymenda, upomnienie, paternoster

nota

nota, notka, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum

afisz

afisz, raport, meldunek, orędzie, komunikat, doniesienie, ogłoszenie, proklamacja, ostrzeżenie, obwieszczenie, zawiadomienie

umiar

umiar, namysł, rozwaga, rozsądek, dbałość, opatrzność, ostrożność, przewidywanie, przezorność, roztropność

bluzg

bluzg, aluzja, epitet, obelga, przytyk, wyzwisko, zniewaga, docięcie, inwektywa, insynuacja, przymówka, wytknięcie, impertynencja, złośliwość, uszczypliwość, uszczypliwa uwaga

myśl

myśl, refleksja

teza

teza, fraza, zwrot, zdanie, asercja, wniosek, formuła, obserwacja, wyrażenie, konstatacja, powiedzenie, twierdzenie, stwierdzenie, sformułowanie, spostrzeżenie

lęk

lęk, trud, obawa, zgryz, opieka, piecza, smutek, strach, troska, trwoga, atencja, ochrona, udręka, wzgląd, baczenie, bojaźń, patronat, staranie, zgryzota, niepokój, protekcja, zagwozdka, dbałość, strapienie, zabieganie, zatroskanie, troskliwość, zaniepokojenie, opiekuńczość, zainteresowanie

jad

jad, docinek, przytyk, przycinek, wrogość, przymówka, wredność, zjadliwość, złośliwość, uszczypliwość

awizo

awizo, ogłoszenie, ostrzeżenie, obwieszczenie, zawiadomienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: