1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uwaga"

Synonim uwaga

Lista synonimów do uwaga:


ale, jad, mir, bura, lęk, nota, teza, trud, afisz, awizo, bluzg, fraza, glosa, monit, myśl, notka, obawa, umiar, zapis, zgryz, zwrot, aluzja, epitet, estyma, glossa, nagana, obelga, ogląd, opieka, opinia, piecza, powaga, powód, raport, smutek, strach, troska, trwoga, zdanie, asercja, atencja, cześć, docinek, dopisek, memento, namysł, notatka, ochrona, parafka, pietyzm, przypis, przytyk, respekt, rozwaga, udręka, uznanie, wniosek, wykład, wzgląd, zapisek, baczenie, bojaźń, egzegeza, formuła, kontrola, meldunek, orędzie, patronat, posłuch, przygana, staranie, sugestia, szacunek, wyzwisko, względy, wzmianka, zgryzota, zniewaga, admonicja, adnotacja, definicja, docięcie, inwektywa, komentarz, komunikat, niepokój, posłowie, protekcja, przycinek, przyczyna, refleksja, rozsądek, skupienie, uważanie, wrogość, zagwozdka, źródło, baczność, czujność, dbałość, glosariusz, insynuacja, memorandum, monitoring, obserwacja, poważanie, przestroga, przymówka, reprymenda, rewerencja, strapienie, upomnienie, wredność, wskazówka, wykładnia, wyrażenie, zabieganie, dezaprobata, doglądanie, doniesienie, eksplanacja, konstatacja, napomnienie, ogłoszenie, paternoster, potępienie, powiedzenie, proklamacja, twierdzenie, uszanowanie, wiadomość, wytknięcie, zatroskanie, świadectwo, koncentracja, nadzorowanie, napomknienie, objaśnienie, opatrzność, ostrzeżenie, postscriptum, poszanowanie, stwierdzenie, tłumaczenie, wyjaśnienie, zakończenie, zjadliwość, impertynencja, interpretacja, obwieszczenie, ostrożność, przewidywanie, przezorność, przypomnienie, roztropność, troskliwość, zastrzeżenie, zawiadomienie, sformułowanie, spostrzeżenie, wytłumaczenie, zaniepokojenie, złośliwość, charakterystyka, opiekuńczość, skoncentrowanie, uszczypliwość, zainteresowanie, uszczypliwa uwaga

Odmiana słowa uwaga:


uwaga, uwadze, uwag, uwagach, uwagami, uwagą, uwagę, uwagi, uwago, uwagom

Synonimy do uwaga z podziałem na kategorie:


notka
notka, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz, postscriptum
uwaga
atencja, wzgląd, baczenie, baczność, czujność
glosa
glosa, notka, zapis, dopisek, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, postscriptum
ale
ale, zastrzeżenie
mir
mir, estyma, opieka, powaga, troska, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, wzgląd, baczenie, posłuch, szacunek, względy, uważanie, poważanie, rewerencja, uszanowanie, poszanowanie
bura
bura, nagana, reprymenda, upomnienie, paternoster
nota
nota, notka, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum
afisz
afisz, raport, meldunek, orędzie, komunikat, doniesienie, ogłoszenie, proklamacja, ostrzeżenie, obwieszczenie, zawiadomienie
umiar
umiar, namysł, rozwaga, rozsądek, dbałość, opatrzność, ostrożność, przewidywanie, przezorność, roztropność
bluzg
bluzg, aluzja, epitet, obelga, przytyk, wyzwisko, zniewaga, docięcie, inwektywa, insynuacja, przymówka, wytknięcie, impertynencja, złośliwość, uszczypliwość, uszczypliwa uwaga
myśl
myśl, refleksja
teza
teza, fraza, zwrot, zdanie, asercja, wniosek, formuła, obserwacja, wyrażenie, konstatacja, powiedzenie, twierdzenie, stwierdzenie, sformułowanie, spostrzeżenie
lęk
lęk, trud, obawa, zgryz, opieka, piecza, smutek, strach, troska, trwoga, atencja, ochrona, udręka, wzgląd, baczenie, bojaźń, patronat, staranie, zgryzota, niepokój, protekcja, zagwozdka, dbałość, strapienie, zabieganie, zatroskanie, troskliwość, zaniepokojenie, opiekuńczość, zainteresowanie
jad
jad, docinek, przytyk, przycinek, wrogość, przymówka, wredność, zjadliwość, złośliwość, uszczypliwość
awizo
awizo, ogłoszenie, ostrzeżenie, obwieszczenie, zawiadomienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: