1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "opieka"

Synonim opieka


Synonimy do "opieka":


mir, lęk, trud, obawa, opór, plecy, pomoc, uwaga, warta, zgryz, asysta, dozór, estyma, obrona, piecza, polisa, porada, powaga, pozór, smutek, strach, straż, sukurs, tarcza, troska, trwoga, atencja, cześć, mecenat, nadzór, obstawa, obudowa, ochrona, odsiecz, okrycie, osłona, pietyzm, podpora, poręka, ratunek, respekt, udręka, uznanie, wzgląd, auspicje, baczenie, bojaźń, czuwanie, kontrola, kuratela, nakrycie, nepotyzm, patronat, poparcie, posiłki, posłuch, pretekst, płaszcz, staranie, szacunek, wsparcie, względy, zasłona, zgryzota, defensywa, gwarancja, inspekcja, niepokój, pewność, protekcja, przegląd, rękojmia, uważanie, zagwozdka, zawleczka, asekuracja, baczność, chronienie, czujność, dbałość, monitoring, obserwacja, oględziny, ogrodzenie, pilnowanie, poważanie, przykrycie, przysługa, płaszczyk, rewerencja, sponsoring, strapienie, utrzymanie, wskazówki, zabieganie, bezpiecznik, doglądanie, interwencja, konserwacja, kumoterstwo, ochranianie, protektorat, strzeżenie, uszanowanie, zapewnienie, zatroskanie, grzeczność, koncentracja, nadzorowanie, pielęgnacja, poszanowanie, profilaktyka, protegowanie, reasekuracja, rekomendacja, ustrzeżenie, utrzymywanie, kontrolowanie, odszkodowanie, ostrożność, poplecznictwo, troskliwość, ubezpieczenie, życzliwość, pielęgnowanie, przychylność, wstawiennictwo, zabezpieczanie, zabezpieczenie, zaniepokojenie, bezpieczeństwo, opiekuńczość, zainteresowanie, ogrodzone miejsce, przeciwdziałanie

Odmiana słowa "opieka":


opieka, opiece, opiek, opiekach, opiekami, opieką, opiekę, opieki, opieko, opiekom

Synonimy do "opieka" z podziałem na kategorie:


obrona

obrona, ochrona, osłona, protekcja, asekuracja, ustrzeżenie, ubezpieczenie, zabezpieczenie

opieka

piecza, troska, ochrona, auspicje, patronat, staranie, protekcja, dbałość, zabieganie, troskliwość, opiekuńczość

dozór

dozór, nadzór, ochrona, kontrola, kuratela

warta

warta, straż, nadzór, obstawa, ochrona

mir

mir, uwaga, estyma, powaga, troska, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, wzgląd, baczenie, posłuch, szacunek, względy, uważanie, poważanie, rewerencja, uszanowanie, poszanowanie

uwaga

uwaga, troska, atencja, wzgląd, baczenie, baczność, czujność

opór

opór, obrona, ochrona, osłona, defensywa, protekcja, asekuracja, ubezpieczenie, zabezpieczenie, przeciwdziałanie

pomoc

pomoc, asysta, porada, sukurs, troska, odsiecz, podpora, ratunek, poparcie, posiłki, wsparcie, protekcja, przysługa, wskazówki, interwencja, grzeczność, życzliwość, przychylność, wstawiennictwo

plecy

plecy, obrona, piecza, troska, ochrona, osłona, auspicje, nepotyzm, patronat, poparcie, wsparcie, protekcja, asekuracja, kumoterstwo, protegowanie, rekomendacja, ustrzeżenie, poplecznictwo, troskliwość, ubezpieczenie, wstawiennictwo, zabezpieczenie, opiekuńczość

lęk

lęk, trud, obawa, uwaga, zgryz, piecza, smutek, strach, troska, trwoga, atencja, ochrona, udręka, wzgląd, baczenie, bojaźń, patronat, staranie, zgryzota, niepokój, protekcja, zagwozdka, dbałość, strapienie, zabieganie, zatroskanie, troskliwość, zaniepokojenie, opiekuńczość, zainteresowanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: