Synonim postscriptum

Lista synonimów do postscriptum:


nota, glosa, notka, uwaga, zapis, glossa, dopisek, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, zakończenie

Odmiana słowa postscriptum:


postscriptum, postscripta, postscriptach, postscriptami, postscriptom, postscriptów

Synonimy do "postscriptum" z podziałem na kategorie:


notka
notka, uwaga, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, glosariusz
glosa
glosa, notka, uwaga, zapis, dopisek, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie
nota
nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie
W naszym słowniku znajduje się 22 synonimów dla słowa: "postscriptum". Między innymi: notka, uwaga, zapis. Słowo "postscriptum" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.