1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "potwierdzenie"

Synonim potwierdzenie


Synonimy do "potwierdzenie":


akt, sens, wola, znak, motyw, objaw, ocena, racja, wyraz, zgoda, ślad, dowód, dyplom, obrona, opinia, oznaka, powód, wycena, cenzura, decyzja, metryka, ochrona, odbiór, osłona, pisemko, poręka, przejaw, recepta, rewizja, symptom, uznanie, znamię, aprobata, argument, cenzurka, dokument, kontrola, pokrycie, poszlaka, taksacja, zeznanie, afirmacja, ewaluacja, gwarancja, inspekcja, lustracja, motywacja, pamiątka, pochwała, przedsmak, przegląd, rękojmia, wizytacja, wskaźnik, akceptacja, asekuracja, deklaracja, oględziny, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, konfirmacja, poręczenie, schronienie, sprawdzenie, weryfikacja, świadectwo, pokwitowanie, utwierdzenie, uzasadnienie, wyjaśnienie, oczywistość, ubezpieczenie, zatwierdzenie, poświadczenie, skontrolowanie, wytłumaczenie, zaświadczenie, usprawiedliwienie

Odmiana słowa "potwierdzenie":


potwierdzenie, potwierdzenia, potwierdzeniach, potwierdzeniami, potwierdzeniem, potwierdzeniom, potwierdzeniu, potwierdzeń

Synonimy do "potwierdzenie" z podziałem na kategorie:


konfirmacja

konfirmacja, utwierdzenie

zgoda

zgoda, uznanie, aprobata, afirmacja, pochwała, akceptacja

ochrona

ochrona, osłona, poręka, pokrycie, gwarancja, rękojmia, asekuracja, poręczenie, schronienie, ubezpieczenie

dowód

dowód, dokument, świadectwo, poświadczenie, zaświadczenie

znak

znak, dowód, oznaka, argument, dokument, zeznanie, pamiątka, świadectwo, uzasadnienie, oczywistość

objaw

objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, świadectwo

odbiór

odbiór, pisemko, recepta, pokwitowanie

akt

akt, dyplom, cenzura, metryka, cenzurka, dokument, deklaracja, świadectwo, poświadczenie, zaświadczenie

sens

sens, motyw, racja, dowód, obrona, powód, dokument, motywacja, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, usprawiedliwienie

wola

wola, ocena, decyzja, uznanie

ocena

ocena, opinia, wycena, rewizja, kontrola, taksacja, ewaluacja, inspekcja, lustracja, przegląd, wizytacja, oględziny, sprawdzenie, weryfikacja, zatwierdzenie, skontrolowanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: