Synonim akceptacja

Lista synonimów do akceptacja:


ugoda, zgoda, dyplom, placet, empatia, konsens, nagroda, odbiór, uznanie, apoteoza, aprobata, koncesja, laudacja, licencja, recepcja, szacunek, afirmacja, konsensus, panegiryk, pluralizm, pochwała, powitanie, komplement, pozwolenie, przyjęcie, tolerancja, zezwolenie, otwartość, pochlebstwo, porozumienie, poszanowanie, przyzwolenie, neutralizacja, potwierdzenie, umożliwienie, upoważnienie, wyróżnienie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, życzliwość, dewulgaryzacja, formalna zgoda, spowszednienie, słowa uznania, oficjalna zgoda, poszanowanie innych, szacunek dla inności

Odmiana słowa akceptacja:


akceptacja, akceptacjach, akceptacjami, akceptacją, akceptacje, akceptację, akceptacji, akceptacjo, akceptacjom, akceptacyj

Synonimy do "akceptacja" z podziałem na kategorie:


zgoda
zgoda, aprobata, afirmacja, pochwała, zaaprobowanie
konsens
konsens, zezwolenie, formalna zgoda, oficjalna zgoda
akceptacja
tolerancja, poszanowanie innych, szacunek dla inności
ugoda
ugoda, zgoda, konsens, konsensus, pozwolenie, zezwolenie, porozumienie
odbiór
odbiór, recepcja, powitanie, przyjęcie
empatia
empatia, szacunek, pluralizm, tolerancja, otwartość, poszanowanie, życzliwość
koncesja
koncesja, zezwolenie, formalna zgoda, oficjalna zgoda
W naszym słowniku znajduje się 47 synonimów dla słowa: "akceptacja". Między innymi: dyplom, placet, empatia. Słowo "akceptacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.