1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "akceptacja"

Synonim akceptacja

Lista synonimów do akceptacja:


ugoda, zgoda, dyplom, placet, empatia, konsens, nagroda, odbiór, uznanie, apoteoza, aprobata, koncesja, laudacja, licencja, recepcja, szacunek, afirmacja, konsensus, panegiryk, pluralizm, pochwała, powitanie, komplement, pozwolenie, przyjęcie, tolerancja, zezwolenie, otwartość, pochlebstwo, porozumienie, poszanowanie, przyzwolenie, neutralizacja, potwierdzenie, umożliwienie, upoważnienie, wyróżnienie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, życzliwość, dewulgaryzacja, formalna zgoda, spowszednienie, słowa uznania, oficjalna zgoda, poszanowanie innych, szacunek dla inności

Odmiana słowa akceptacja:


akceptacja, akceptacjach, akceptacjami, akceptacją, akceptacje, akceptację, akceptacji, akceptacjo, akceptacjom, akceptacyj

Synonimy do akceptacja z podziałem na kategorie:


zgoda
zgoda, aprobata, afirmacja, pochwała, zaaprobowanie
konsens
konsens, zezwolenie, formalna zgoda, oficjalna zgoda
akceptacja
tolerancja, poszanowanie innych, szacunek dla inności
ugoda
ugoda, zgoda, konsens, konsensus, pozwolenie, zezwolenie, porozumienie
odbiór
odbiór, recepcja, powitanie, przyjęcie
empatia
empatia, szacunek, pluralizm, tolerancja, otwartość, poszanowanie, życzliwość
koncesja
koncesja, zezwolenie, formalna zgoda, oficjalna zgoda
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: