Synonim tolerancja

Lista synonimów do tolerancja:


zgoda, łaska, empatia, wczucie, aprobata, litość, sympatia, szacunek, pluralizm, akceptacja, folgowanie, liberalizm, otwartość, zrozumienie, pobłażanie, poszanowanie, miłosierdzie, wrażliwość, współczucie, zaaprobowanie, życzliwość, margines błędu, pobłażliwość, wielkoduszność, wyrozumiałość, współodczuwanie, poszanowanie innych, szacunek dla inności, wspaniałomyślność

Odmiana słowa tolerancja:


tolerancja, tolerancjach, tolerancjami, tolerancją, tolerancje, tolerancję, tolerancji, tolerancjo, tolerancjom, tolerancyj

Synonimy do "tolerancja" z podziałem na kategorie:


akceptacja
akceptacja, poszanowanie innych, szacunek dla inności
folgowanie
folgowanie, pobłażanie, pobłażliwość, wielkoduszność, wyrozumiałość
zgoda
zgoda, aprobata, akceptacja, zaaprobowanie
empatia
empatia, wczucie, sympatia, zrozumienie, wrażliwość, współczucie, współodczuwanie
liberalizm
liberalizm, wyrozumiałość
tolerancja
wrażliwość
łaska
łaska, litość, folgowanie, pobłażanie, miłosierdzie, pobłażliwość, wielkoduszność, wspaniałomyślność
W naszym słowniku znajduje się 29 synonimów dla słowa: "tolerancja". Między innymi: empatia, wczucie, aprobata. Słowo "tolerancja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.