Synonim zgoda

Lista synonimów do zgoda:


OK, mir, gest, liga, okej, pakt, unia, dobra, fuzja, grupa, koło, ugoda, umowa, alians, balans, dyplom, gildia, kartel, partia, placet, pokój, romans, sojusz, sztama, układ, bractwo, konsens, nagroda, pełnia, spokój, traktat, uznanie, apoteoza, aprobata, harmonia, koalicja, kombinat, koncesja, kontrakt, laudacja, licencja, stosunek, syndykat, zespół, związek, afiliacja, afirmacja, całość, federacja, jedność, kompromis, konsensus, konwencja, panegiryk, pochwała, ustalenie, akceptacja, braterstwo, homeostaza, integracja, koherencja, komplement, konsorcjum, pojednanie, pozwolenie, przyjaźń, przyjęcie, przymierze, równowaga, tolerancja, ustępstwo, wybaczenie, zespolenie, zezwolenie, zgodność, zwartość, komunikacja, pochlebstwo, powiązanie, przeprosiny, spoistość, towarzystwo, trwałość, ugodowość, w porządku, koncentracja, konfederacja, konsolidacja, odpuszczenie, porozumienie, połączenie, przebaczenie, przyzwolenie, stabilność, zjednoczenie, łączność, koleżeństwo, potwierdzenie, rozgrzeszenie, solidarność, umożliwienie, upoważnienie, wyróżnienie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, integralność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, słowa uznania, zrastanie się, jednomyślność, kompromisowość, ukłon w stronę, zgodność myśli, bezkonfliktowość, zgodność sądów, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa zgoda:


Zgoda, Zgodach, Zgodami, Zgodą, Zgodę, Zgodo, Zgodom, Zgodowie, Zgodów, Zgody, Zgodzie

Synonimy do "zgoda" z podziałem na kategorie:


zgoda
aprobata, afirmacja, pochwała, akceptacja, zaaprobowanie
unia
unia, alians, sojusz, sztama, koalicja, związek, przymierze
pakt
pakt, unia, fuzja, umowa, alians, sojusz, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze
OK
OK, okej, dobra, w porządku
ugoda
ugoda, koncesja, kompromis, ustępstwo, porozumienie
mir
mir, pokój, spokój
gest
gest, ugoda, umowa, pokój, jedność, kompromis, pojednanie, ustępstwo, wybaczenie, przeprosiny, odpuszczenie, porozumienie, przebaczenie, rozgrzeszenie, jednomyślność, ukłon w stronę, bezkonfliktowość
liga
liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, alians, gildia, kartel, partia, sojusz, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa
dobra
dobra, w porządku
W naszym słowniku znajduje się 117 synonimów dla słowa: "zgoda". Między innymi: gest, liga, okej. Słowo "zgoda" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.