1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "pojednanie"

Synonim pojednanie


Synonimy do "pojednanie":


gest, targi, ugoda, umowa, zgoda, debata, obrady, pokój, łaska, dobroć, rozmowy, układy, dyskusje, litość, mediacja, względy, arbitraż, jedność, kompromis, rokowania, ustalenia, negocjacje, paktowanie, przysługa, ustępstwo, wybaczenie, koncyliacja, konsultacje, przeprosiny, odpuszczenie, pertraktacje, porozumienie, przebaczenie, łagodność, miłosierdzie, rozgrzeszenie, współczucie, jednomyślność, ukłon w stronę, wielkoduszność, bezkonfliktowość, proces pojednawczy

Synonimy do "pojednanie" z podziałem na kategorie:


pojednanie

koncyliacja

łaska

łaska, wybaczenie, przebaczenie

mediacja

mediacja, arbitraż, koncyliacja, proces pojednawczy

targi

targi, debata, obrady, rozmowy, układy, dyskusje, mediacja, arbitraż, rokowania, ustalenia, negocjacje, paktowanie, konsultacje, pertraktacje, proces pojednawczy

gest

gest, ugoda, umowa, zgoda, pokój, jedność, kompromis, ustępstwo, wybaczenie, przeprosiny, odpuszczenie, porozumienie, przebaczenie, rozgrzeszenie, jednomyślność, ukłon w stronę, bezkonfliktowość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: