1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "federacja"

Synonim federacja


Synonimy do "federacja":


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, trupa, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, sztama, układ, zbiór, ziemia, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, gremium, gromada, interes, kongres, kółko, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, imperium, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komórka, oddział, państwo, spółka, syndykat, zespół, związek, autonomia, bantustan, cesarstwo, jednostka, kompromis, konwencja, księstwo, mocarstwo, monarchia, orkiestra, republika, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przymierze, terytorium, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, organizacja, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, połączenie, zjednoczenie, wchłonięcie, zakład pracy, rzeczpospolita, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa "federacja":


federacja, federacjach, federacjami, federacją, federacje, federację, federacji, federacjo, federacjom, federacyj

Synonimy do "federacja" z podziałem na kategorie:


unia

unia, fuzja, związek, integracja, zespolenie, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie

federacja

republika federalna, republika federacyjna

brać

brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka

cech

cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

nurt

nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, orkiestra, paradygmat, przymierze, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie

grupa

grupa, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, zespół, związek, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

ziemia

ziemia, imperium, państwo, autonomia, bantustan, cesarstwo, księstwo, mocarstwo, monarchia, republika, terytorium, rzeczpospolita

liga

liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, zgoda, alians, gildia, kartel, partia, sojusz, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa

pakt

pakt, unia, grupa, koło, umowa, zgoda, alians, gildia, kartel, partia, sojusz, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, syndykat, zespół, związek, kompromis, konwencja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

klub

klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, sojusz, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: