1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "partia"

Synonim partia


Synonimy do "partia":


akt, gra, set, blok, cech, dola, klub, liga, mecz, nurt, pakt, para, ruch, rzut, team, unia, wsad, akcja, banda, brać, ciąg, dawka, dwoje, ekipa, fuzja, grono, grupa, klika, koło, kwant, obóz, panna, prąd, racja, runda, seria, sitwa, umowa, zgoda, akapit, akonto, alians, ciało, gildia, kapela, kartel, kwarta, odłam, paczka, porcja, sekcja, sojusz, szajka, szereg, sztama, tercja, układ, ustęp, wadium, ansambl, bractwo, frakcja, gromada, ilość, kawaler, kółko, mariaż, odcinek, potrawa, połowa, rodzina, szkoła, traktat, transza, udział, wycinek, zadatek, część, działka, fragment, gromadka, kandydat, koalicja, kombinat, syndykat, zaliczka, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, orkiestra, sekwencja, spotkanie, integracja, konkubinat, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przydział, przymierze, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, organizacja, przedpłata, stronnictwo, towarzystwo, ugrupowanie, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, małżeństwo, punkt programu, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, partia polityczna, związek zawodowy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa, organizacja polityczna

Odmiana słowa "partia":


partia, partiach, partiami, partią, partie, partię, partii, partio, partiom, partyj

Synonimy do "partia" z podziałem na kategorie:


blok

blok, stronnictwo, partia polityczna

seria

seria

wsad

wsad, transza

brać

brać, grupa, koło, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka

akt

akt, akcja, akapit, sekcja, ustęp, odcinek, wycinek, część, fragment, punkt programu

dola

dola, porcja, frakcja, udział, część, działka, zaliczka

unia

unia, fuzja, grupa, koło, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, republika federalna, republika federacyjna

cech

cech, grupa, koło, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

nurt

nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, sojusz, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, przymierze, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie

grupa

grupa, koło, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kółko, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

ruch

ruch, obóz, stronnictwo, ugrupowanie, stowarzyszenie, organizacja polityczna

rzut

rzut, grupa, seria, porcja, transza, część

gra

gra, set, mecz, runda, kwarta, tercja, połowa, część, spotkanie

panna

panna, kawaler, kandydat

liga

liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, zgoda, alians, gildia, kartel, sojusz, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa

ciąg

ciąg, seria, szereg, sekwencja

pakt

pakt, unia, grupa, koło, umowa, zgoda, alians, gildia, kartel, sojusz, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

partia

stronnictwo, ugrupowanie

obóz

obóz, organizacja, stronnictwo, ugrupowanie

para

para, dwoje, mariaż, związek, konkubinat, małżeństwo
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: