Synonim sekcja

Lista synonimów do sekcja:


akt, dola, pole, akcja, biuro, dawka, filia, kwant, sfera, agenda, akapit, aspekt, dział, moduł, obręb, obszar, partia, porcja, urząd, ustęp, zakres, agencja, frakcja, odcinek, referat, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, zasięg, cząstka, część, fakultet, fragment, komórka, oddział, wydział, zaliczka, zespół, komponent, placówka, składnik, dyscyplina, departament, ekspozytura, organizacja, ingrediencja, punkt programu, część składowa, przedstawicielstwo, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna

Odmiana słowa sekcja:


sekcja, sekcjach, sekcjami, sekcją, sekcje, sekcję, sekcji, sekcjo, sekcjom, sekcyj

Synonimy do "sekcja" z podziałem na kategorie:


filia
filia, agenda, dział, oddział, wydział
sekcja
odcinek, wydział
dola
dola, dawka, kwant, moduł, porcja, frakcja, odcinek, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, cząstka, część, zaliczka, komponent, składnik, ingrediencja, część składowa
akt
akt, akcja, akapit, partia, ustęp, odcinek, wycinek, część, fragment, punkt programu
pole
pole, sfera, aspekt, obręb, obszar, zakres, odcinek, zasięg, dyscyplina
biuro
biuro, urząd, referat, oddział
W naszym słowniku znajduje się 53 synonimów dla słowa: "sekcja". Między innymi: pole, akcja, biuro. Słowo "sekcja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.