1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odcinek"

Synonim odcinek


Synonimy do "odcinek":


akt, , dola, etap, kres, niwa, pole, ramy, takt, akcja, dawka, grunt, kwant, limit, linia, próg, rewir, rynek, sfera, skala, teren, zenit, akapit, aspekt, domena, dział, kreska, metrum, moduł, obręb, obszar, partia, porcja, profil, prosta, pułap, sekcja, sektor, szczyt, ustęp, wymiar, zakres, branża, dystans, frakcja, granica, odstęp, rozmiar, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, zasięg, cząstka, część, fragment, gałąź, kadencja, kierunek, wydział, zaliczka, charakter, dziedzina, komponent, oddalenie, składnik, dyscyplina, królestwo, wielkość, ingrediencja, nacechowanie, odległość, ograniczenie, płaszczyzna, punkt programu, rozciągłość, część składowa

Odmiana słowa "odcinek":


odcinek, odcinka, odcinkach, odcinkami, odcinki, odcinkiem, odcinkom, odcinkowi, odcinków, odcinku

Synonimy do "odcinek" z podziałem na kategorie:


pole

pole, sfera, aspekt, obręb, zakres, zasięg, dziedzina, dyscyplina

sekcja

sekcja, wydział

sektor

sektor

dola

dola, dawka, kwant, moduł, porcja, sekcja, frakcja, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, cząstka, część, zaliczka, komponent, składnik, ingrediencja, część składowa

akt

akt, akcja, akapit, partia, sekcja, ustęp, wycinek, część, fragment, punkt programu

dystans

dystans, odstęp, oddalenie, odległość

niwa

niwa, pole, sfera, teren, aspekt, domena, dział, obszar, zakres, branża, zasięg, część, gałąź, dziedzina, dyscyplina, płaszczyzna

etap

etap, część, fragment

oś, linia, kreska, prosta

odcinek

część

rynek

rynek, sektor, branża, gałąź, dziedzina

takt

takt, metrum, fragment, kadencja

kres

kres, niwa, pole, ramy, limit, próg, sfera, skala, zenit, obręb, obszar, profil, pułap, szczyt, wymiar, zakres, granica, rozmiar, zasięg, kierunek, charakter, dziedzina, dyscyplina, wielkość, nacechowanie, ograniczenie, rozciągłość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: