1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sojusz"

Synonim sojusz

Lista synonimów do sojusz:


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, obóz, prąd, sitwa, trupa, ugoda, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, sztama, układ, więzy, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, frakcja, gremium, gromada, interes, kongres, kontakt, kółko, mariaż, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, komórka, koneksja, kontrakt, oddział, spółka, syndykat, zespół, związek, afiliacja, federacja, jednostka, jedność, kompromis, konwencja, orkiestra, braterstwo, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przyjaźń, przymierze, równowaga, triumwirat, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, organizacja, partnerstwo, stronnictwo, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, powinowactwo, połączenie, zjednoczenie, koleżeństwo, zakład pracy, pokrewieństwo, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, trójporozumienie, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa sojusz:


sojusz, sojuszach, sojuszami, sojusze, sojuszem, sojuszom, sojuszowi, sojuszów, sojuszu, sojuszy

Synonimy do sojusz z podziałem na kategorie:


unia
unia, zgoda, alians, sztama, koalicja, związek, przymierze
pakt
pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze
brać
brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka
cech
cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
nurt
nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, przymierze, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie
grupa
grupa, gildia, kartel, bractwo, kombinat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
ruch
ruch, grupa, obóz, partia, frakcja, stronnictwo, ugrupowanie, stowarzyszenie
liga
liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, zgoda, alians, gildia, kartel, partia, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa
sojusz
triumwirat, trójporozumienie
klub
klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, federacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: