1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sojusz"

Synonim sojusz


Synonimy do "sojusz":


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, obóz, prąd, sitwa, trupa, ugoda, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, sztama, układ, więzy, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, frakcja, gremium, gromada, interes, kongres, kontakt, kółko, mariaż, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, komórka, koneksja, kontrakt, oddział, spółka, syndykat, zespół, związek, afiliacja, federacja, jednostka, jedność, kompromis, konwencja, orkiestra, braterstwo, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przyjaźń, przymierze, równowaga, triumwirat, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, organizacja, partnerstwo, stronnictwo, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, powinowactwo, połączenie, zjednoczenie, koleżeństwo, zakład pracy, pokrewieństwo, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, trójporozumienie, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa "sojusz":


sojusz, sojuszach, sojuszami, sojusze, sojuszem, sojuszom, sojuszowi, sojuszów, sojuszu, sojuszy

Synonimy do "sojusz" z podziałem na kategorie:


unia

unia, zgoda, alians, sztama, koalicja, związek, przymierze

pakt

pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze

brać

brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka

cech

cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

nurt

nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, przymierze, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie

grupa

grupa, gildia, kartel, bractwo, kombinat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

ruch

ruch, grupa, obóz, partia, frakcja, stronnictwo, ugrupowanie, stowarzyszenie

liga

liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, zgoda, alians, gildia, kartel, partia, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa

sojusz

triumwirat, trójporozumienie

klub

klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, federacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: