Synonim sojusz

Lista synonimów do sojusz:


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, obóz, prąd, sitwa, trupa, ugoda, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, sztama, układ, więzy, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, frakcja, gremium, gromada, interes, kongres, kontakt, kółko, mariaż, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, komórka, koneksja, kontrakt, oddział, spółka, syndykat, zespół, związek, afiliacja, federacja, jednostka, jedność, kompromis, konwencja, orkiestra, braterstwo, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przyjaźń, przymierze, równowaga, triumwirat, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, organizacja, partnerstwo, stronnictwo, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, powinowactwo, połączenie, zjednoczenie, koleżeństwo, zakład pracy, pokrewieństwo, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, trójporozumienie, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa sojusz:


sojusz, sojuszach, sojuszami, sojusze, sojuszem, sojuszom, sojuszowi, sojuszów, sojuszu, sojuszy

Synonimy do "sojusz" z podziałem na kategorie:


unia
unia, zgoda, alians, sztama, koalicja, związek, przymierze
pakt
pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze
brać
brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka
cech
cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
nurt
nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, przymierze, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie
grupa
grupa, gildia, kartel, bractwo, kombinat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
ruch
ruch, grupa, obóz, partia, frakcja, stronnictwo, ugrupowanie, stowarzyszenie
liga
liga, pakt, unia, fuzja, grupa, koło, zgoda, alians, gildia, kartel, partia, sztama, układ, bractwo, traktat, koalicja, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, kompromis, konwencja, integracja, konsorcjum, przymierze, zespolenie, towarzystwo, konfederacja, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie, stowarzyszenie, umowa międzynarodowa
sojusz
triumwirat, trójporozumienie
klub
klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, federacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
W naszym słowniku znajduje się 122 synonimów dla słowa: "sojusz". Między innymi: liga, nurt, pakt. Słowo "sojusz" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.