1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przymierze"

Synonim przymierze


Synonimy do "przymierze":


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, trupa, ugoda, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, sztama, układ, więzy, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, gremium, gromada, interes, kongres, kontakt, kółko, mariaż, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, komórka, koneksja, kontrakt, oddział, spółka, syndykat, zespół, związek, afiliacja, federacja, jednostka, jedność, kompromis, konwencja, orkiestra, braterstwo, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przyjaźń, równowaga, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, organizacja, partnerstwo, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, powinowactwo, połączenie, zjednoczenie, koleżeństwo, wchłonięcie, zakład pracy, pokrewieństwo, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa "przymierze":


przymierze, przymierza, przymierzach, przymierzami, przymierzem, przymierzom, przymierzu, przymierzy

Synonimy do "przymierze" z podziałem na kategorie:


unia

unia, zgoda, alians, sojusz, sztama, koalicja, związek

liga

liga, związek, konfederacja

pakt

pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sojusz, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja

brać

brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka

cech

cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, towarzystwo, stowarzyszenie

nurt

nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie

grupa

grupa, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, towarzystwo, stowarzyszenie

fuzja

fuzja, związek, integracja, zespolenie, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie

klub

klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, sojusz, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, federacja, towarzystwo, stowarzyszenie

sojusz

sojusz, sztama, więzy, bractwo, kontakt, mariaż, komitywa, koneksja, związek, wspólnota, partnerstwo, powinowactwo, pokrewieństwo, sprzymierzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: