Synonim przymierze

Lista synonimów do przymierze:


cech, klub, liga, nurt, pakt, rada, ruch, team, unia, banda, brać, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, trupa, ugoda, umowa, zgoda, alians, biznes, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, sztama, układ, więzy, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, fabryka, gremium, gromada, interes, kongres, kontakt, kółko, mariaż, rodzina, szkoła, traktat, załoga, drużyna, gromadka, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, komórka, koneksja, kontrakt, oddział, spółka, syndykat, zespół, związek, afiliacja, federacja, jednostka, jedność, kompromis, konwencja, orkiestra, braterstwo, instytucja, integracja, konsorcjum, korporacja, paradygmat, przyjaźń, równowaga, unifikacja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, organizacja, partnerstwo, towarzystwo, ugrupowanie, zgrupowanie, inkorporacja, konfederacja, konsolidacja, porozumienie, powinowactwo, połączenie, zjednoczenie, koleżeństwo, wchłonięcie, zakład pracy, pokrewieństwo, społeczność, sprzymierzenie, stowarzyszenie, zrastanie się, miejsce spotkań, przedsiębiorstwo, związek zawodowy, podmiot gospodarczy, republika federalna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa

Odmiana słowa przymierze:


przymierze, przymierza, przymierzach, przymierzami, przymierzem, przymierzom, przymierzu, przymierzy

Synonimy do "przymierze" z podziałem na kategorie:


unia
unia, zgoda, alians, sojusz, sztama, koalicja, związek
liga
liga, związek, konfederacja
pakt
pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sojusz, sztama, układ, traktat, koalicja, związek, afiliacja, kompromis, konwencja
brać
brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, korporacja, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka
cech
cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, towarzystwo, stowarzyszenie
nurt
nurt, ruch, team, banda, ekipa, grono, grupa, klika, koło, prąd, sitwa, ciało, gildia, kapela, kartel, paczka, partia, sojusz, szajka, ansambl, bractwo, gromada, rodzina, szkoła, gromadka, zespół, federacja, orkiestra, paradygmat, wspólnota, towarzystwo, społeczność, stowarzyszenie
grupa
grupa, gildia, kartel, sojusz, bractwo, kombinat, zespół, związek, federacja, konsorcjum, towarzystwo, stowarzyszenie
fuzja
fuzja, związek, integracja, zespolenie, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie
klub
klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, sojusz, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, związek, federacja, towarzystwo, stowarzyszenie
sojusz
sojusz, sztama, więzy, bractwo, kontakt, mariaż, komitywa, koneksja, związek, wspólnota, partnerstwo, powinowactwo, pokrewieństwo, sprzymierzenie
W naszym słowniku znajduje się 118 synonimów dla słowa: "przymierze". Między innymi: liga, nurt, pakt. Słowo "przymierze" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.