Synonim afirmacja

Lista synonimów do afirmacja:


mir, zgoda, aplauz, dyplom, estyma, podziw, sława, atencja, cześć, nagroda, pietyzm, respekt, uznanie, zachwyt, apoteoza, aprobata, laudacja, poparcie, posłuch, szacunek, wsparcie, względy, wzięcie, panegiryk, pochwała, akceptacja, komplement, poważanie, powodzenie, pozwolenie, przyjęcie, rewerencja, zezwolenie, pochlebstwo, poszanowanie, przyzwolenie, popularność, potwierdzenie, umożliwienie, wyróżnienie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, słowa uznania

Odmiana słowa afirmacja:


afirmacja, afirmacjach, afirmacjami, afirmacją, afirmacje, afirmację, afirmacji, afirmacjo, afirmacjom, afirmacyj

Synonimy do "afirmacja" z podziałem na kategorie:


zgoda
zgoda, aprobata, pochwała, akceptacja, zaaprobowanie
uznanie
uznanie, poparcie, wsparcie
mir
mir, aplauz, estyma, podziw, sława, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, zachwyt, poparcie, posłuch, szacunek, względy, wzięcie, poważanie, powodzenie, rewerencja, poszanowanie, popularność
W naszym słowniku znajduje się 43 synonimów dla słowa: "afirmacja". Między innymi: aplauz, dyplom, estyma. Słowo "afirmacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.