Synonim skraj

Lista synonimów do skraj:


mat, rys, kant, kraj, kres, meta, okap, rant, róg, brzeg, burta, finis, kresy, limit, nasyp, obrys, plisa, próg, szkic, szpic, zapas, zarys, zenit, fałda, finał, finisz, koniec, kontur, marża, obręb, obwód, okrąg, pułap, rąbek, szczyt, sztorc, zakres, bariera, element, granica, grzbiet, kraniec, naroże, przymus, rogatki, rubież, rysunek, zasięg, brzeżek, kształt, margines, obrzeża, obrzeże, obrębek, schyłek, koniuszek, krawędź, narożnik, peryferie, zakładka, desperacja, końcówka, pogranicze, wytyczenie, zmarszczka, obramowanie, skrajność, zamknięcie, kropka nad i, ograniczenie, zakończenie, zwieńczenie, krańcowość, pas graniczny, ostateczność, miejsce graniczne, krytyczna sytuacja, strefa nadgraniczna, ostateczna możliwość

Odmiana słowa skraj:


skraj, skrajach, skrajami, skraje, skrajem, skrajom, skrajowi, skrajów, skraju

Synonimy do "skraj" z podziałem na kategorie:


kres
kres, brzeg, rąbek, granica, kraniec, obrzeże, krawędź
kant
kant, rant, brzeg, koniuszek, krawędź
mat
mat, koniec, skrajność, krańcowość, ostateczność
brzeg
brzeg, obręb, brzeżek, obrębek
rys
rys, kres, brzeg, obrys, szkic, zarys, kontur, obwód, rąbek, granica, kraniec, rysunek, kształt, margines, obrzeże, krawędź, miejsce graniczne
kraj
kraj
kresy
kresy, rubież, pogranicze
okap
okap, brzeg, krawędź
skraj
rogatki, obrzeża, peryferie
W naszym słowniku znajduje się 79 synonimów dla słowa: "skraj". Między innymi: kant, kraj, kres. Słowo "skraj" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.