1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sytuacja"

Synonim sytuacja

Lista synonimów do sytuacja:


fakt, losy, rola, stan, traf, tło, casus, event, forma, kazus, ranga, dzieje, obszar, optyka, poziom, realia, sprawa, status, ilość, impreza, miejsce, postać, pozycja, warunki, wypadek, awantura, historia, incydent, jakość, kondycja, kontekst, prestiż, stopień, stosunki, zajście, zjawisko, przykład, przypadek, zdarzenie, znaczenie, orientacja, realność, stanowisko, terytorium, wydarzenie, koniunktura, lokalizacja, perspektywa, położenie, stan rzeczy, usytuowanie, liczebność, wystąpienie, okoliczności, umiejscowienie, wykształcenie, rzeczywistość, przedsięwzięcie, świat obiektywny, świat rzeczywisty

Odmiana słowa sytuacja:


sytuacja, sytuacjach, sytuacjami, sytuacją, sytuacje, sytuację, sytuacji, sytuacjo, sytuacjom, sytuacyj

Synonimy do sytuacja z podziałem na kategorie:


casus
casus, kazus, sprawa, wypadek, przypadek
stan
stan, pozycja, kondycja, położenie, stan rzeczy
warunki
warunki, kontekst, stosunki, okoliczności
sytuacja
położenie, usytuowanie
tło
tło, optyka, realia, warunki, kontekst, stosunki, perspektywa, okoliczności
obszar
obszar, miejsce, pozycja, kondycja, orientacja, terytorium, lokalizacja, położenie, usytuowanie, umiejscowienie
ranga
ranga, status, pozycja, prestiż
fakt
fakt, casus, sprawa, przykład, przypadek, zdarzenie
realia
realia, warunki, kontekst, stosunki, realność, okoliczności, rzeczywistość, świat obiektywny, świat rzeczywisty
rola
rola, ranga, status, miejsce, pozycja, kondycja, prestiż, stopień, znaczenie, stanowisko, położenie, wykształcenie
event
event, impreza, wypadek, zajście, zdarzenie, wydarzenie, przedsięwzięcie
wypadek
wypadek, awantura, incydent, zajście, zdarzenie, wydarzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: