1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sytuacja"

Synonim sytuacja


Synonimy do "sytuacja":


fakt, losy, rola, stan, traf, tło, casus, event, forma, kazus, ranga, dzieje, obszar, optyka, poziom, realia, sprawa, status, ilość, impreza, miejsce, postać, pozycja, warunki, wypadek, awantura, historia, incydent, jakość, kondycja, kontekst, prestiż, stopień, stosunki, zajście, zjawisko, przykład, przypadek, zdarzenie, znaczenie, orientacja, realność, stanowisko, terytorium, wydarzenie, koniunktura, lokalizacja, perspektywa, położenie, stan rzeczy, usytuowanie, liczebność, wystąpienie, okoliczności, umiejscowienie, wykształcenie, rzeczywistość, przedsięwzięcie, świat obiektywny, świat rzeczywisty

Odmiana słowa "sytuacja":


sytuacja, sytuacjach, sytuacjami, sytuacją, sytuacje, sytuację, sytuacji, sytuacjo, sytuacjom, sytuacyj

Synonimy do "sytuacja" z podziałem na kategorie:


casus

casus, kazus, sprawa, wypadek, przypadek

stan

stan, pozycja, kondycja, położenie, stan rzeczy

warunki

warunki, kontekst, stosunki, okoliczności

sytuacja

położenie, usytuowanie

tło

tło, optyka, realia, warunki, kontekst, stosunki, perspektywa, okoliczności

obszar

obszar, miejsce, pozycja, kondycja, orientacja, terytorium, lokalizacja, położenie, usytuowanie, umiejscowienie

ranga

ranga, status, pozycja, prestiż

fakt

fakt, casus, sprawa, przykład, przypadek, zdarzenie

realia

realia, warunki, kontekst, stosunki, realność, okoliczności, rzeczywistość, świat obiektywny, świat rzeczywisty

rola

rola, ranga, status, miejsce, pozycja, kondycja, prestiż, stopień, znaczenie, stanowisko, położenie, wykształcenie

event

event, impreza, wypadek, zajście, zdarzenie, wydarzenie, przedsięwzięcie

wypadek

wypadek, awantura, incydent, zajście, zdarzenie, wydarzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: