1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "znaczenie"

Synonim znaczenie


Synonimy do "znaczenie":


mir, atut, clou, echo, gust, idea, kult, plus, rola, sens, smak, stan, styl, szyk, waga, akcja, fason, forma, hołd, klasa, miano, misja, model, motyw, myśl, nazwa, ocena, opcja, racja, ranga, rząd, sedno, siła, skala, stopa, temat, walor, wzór, estyma, format, istota, opinia, osnowa, podziw, powaga, poziom, pułap, status, sława, termin, wpływ, wymowa, wyniki, wątek, zaleta, zasoby, atencja, cześć, esencja, fabuła, funkcja, maniera, meritum, miejsce, pietyzm, pozycja, pozytyw, przekaz, respekt, treść, udział, uznanie, użycie, wpływy, zachwyt, zadanie, zasięg, adoracja, ciężar, jakość, kondycja, majestat, nazwanie, pojęcie, posłuch, prestiż, splendor, stopień, sytuacja, szacunek, szczebel, względy, admiracja, autorytet, charakter, definicja, elegancja, godność, kategoria, konotacja, notowania, przedmiot, reputacja, uważanie, wartość, cechowanie, celowość, dobry smak, informacja, oznaczanie, potencjał, poważanie, powołanie, rewerencja, stanowisko, sygnowanie, ważność, wielkość, wydźwięk, istotność, określenie, położenie, przesłanie, usytuowanie, uszanowanie, uwielbienie, zawartość, kwintesencja, możliwości, możliwość, poszanowanie, problematyka, silna strona, wytworność, zastosowanie, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, popularność, posłannictwo, przeznaczenie, wykorzystanie, dodatnia cecha, obrączkowanie, wspaniałość, wykształcenie, charakterystyka, czołobitność, poczucie piękna, przebieg wydarzeń, opatrywanie sygnaturą

Odmiana słowa "znaczenie":


znaczenie, znaczenia, znaczeniach, znaczeniami, znaczeniem, znaczeniom, znaczeniu, znaczeń

Synonimy do "znaczenie" z podziałem na kategorie:


waga

waga, ranga, wpływ, prestiż, autorytet, ważność, istotność, doniosłość

znaczenie

cechowanie, oznaczanie, sygnowanie, obrączkowanie, opatrywanie sygnaturą

rola

rola, sens, istota, wymowa, wydźwięk, przesłanie

sens

sens, treść, konotacja

mir

mir, klasa, ranga, estyma, format, powaga, wpływ, pozycja, respekt, uznanie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, autorytet, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość

miano

miano, nazwa, termin, nazwanie, pojęcie, definicja, określenie, charakterystyka

klasa

klasa, ranga, format, poziom, autorytet, wielkość

gust

gust, smak, styl, szyk, fason, klasa, model, ranga, rząd, wzór, format, poziom, maniera, pozycja, jakość, autorytet, elegancja, dobry smak, wytworność, poczucie piękna

stan

stan, forma, klasa, ranga, rząd, skala, stopa, poziom, pułap, stopień, szczebel, autorytet, kategoria, wielkość

idea

idea, sens, istota, wymowa, funkcja, wydźwięk, przesłanie

clou

clou, rola, sens, racja, sedno, istota, wymowa, esencja, meritum, treść, konotacja, celowość, wydźwięk, przesłanie, kwintesencja

atut

atut, plus, rola, walor, zaleta, zasoby, pozytyw, wartość, potencjał, ważność, możliwości, silna strona, dodatnia cecha

ranga

ranga, poziom, wielkość, wspaniałość

echo

echo, rola, sens, istota, wymowa, funkcja, wydźwięk, przesłanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: