Synonim walor

Lista synonimów do walor:


atut, plus, rola, wada, akcja, cecha, cnota, dobro, minus, aspekt, zaleta, zasoby, atrybut, koloryt, pozytyw, udział, parametr, pożytek, przymiot, przywara, zasługa, korzyść, wartość, znaczenie, potencjał, słabostka, ważność, wizytówka, wyróżnik, zdolność, dzielność, ułomność, własność, zła strona, dobra strona, mocna strona, możliwości, silna strona, as w rękawie, dobrodziejstwo, dodatnia cecha, właściwość, papier wartościowy, rys charakterystyczny

Odmiana słowa walor:


walor, walorach, walorami, walorem, walorom, walorowi, walorów, waloru, walory, walorze

Synonimy do "walor" z podziałem na kategorie:


akcja
akcja, papier wartościowy
atut
atut, plus, zaleta, pozytyw, wartość
plus
plus, wada, cecha, cnota, minus, aspekt, zaleta, atrybut, koloryt, pozytyw, parametr, przymiot, przywara, wartość, słabostka, wizytówka, wyróżnik, ułomność, własność, zła strona, dobra strona, właściwość, rys charakterystyczny
cecha
cecha, cnota, aspekt, zaleta, atrybut, parametr, przymiot, wartość, dzielność, własność, właściwość
W naszym słowniku znajduje się 44 synonimów dla słowa: "walor". Między innymi: rola, wada, akcja. Słowo "walor" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.