1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "cecha"

Synonim cecha


Synonimy do "cecha":


rys, plus, pole, stan, styl, wada, cnota, forma, klasa, minus, ranga, sfera, walor, akcent, aspekt, domena, natura, ogląd, strona, zaleta, atrybut, gatunek, koloryt, postać, pozytyw, ujęcie, wzgląd, znamię, jakość, parametr, przymiot, przywara, stopień, dziedzina, kategoria, specyfika, wartość, spojrzenie, słabostka, wielkość, wizytówka, wyróżnik, wyznacznik, dzielność, perspektywa, swoistość, ułomność, własność, zła strona, dobra strona, podkreślenie, punkt widzenia, właściwość, charakterystyka, rozdzielczość, szczególność, rys charakterystyczny

Odmiana słowa "cecha":


cecha, cech, cechach, cechami, cechą, cechę, cecho, cechom, cechy, cesze

Synonimy do "cecha" z podziałem na kategorie:


cecha

aspekt, atrybut, przymiot, własność, właściwość

pole

pole, sfera, aspekt, ogląd, strona, atrybut, ujęcie, wzgląd, parametr, przymiot, spojrzenie, perspektywa, własność, punkt widzenia, właściwość

plus

plus, wada, cnota, minus, walor, aspekt, zaleta, atrybut, koloryt, pozytyw, parametr, przymiot, przywara, wartość, słabostka, wizytówka, wyróżnik, ułomność, własność, zła strona, dobra strona, właściwość, rys charakterystyczny

stan

stan, styl, forma, klasa, ranga, aspekt, atrybut, gatunek, postać, jakość, parametr, przymiot, stopień, kategoria, własność, właściwość, rozdzielczość

rys

rys, aspekt, natura, atrybut, znamię, parametr, przymiot, specyfika, wyróżnik, wyznacznik, swoistość, własność, właściwość, charakterystyka, szczególność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: