1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "punkt widzenia"

Synonim punkt widzenia


Synonimy do "punkt widzenia":


pole, sąd, cecha, sfera, widok, wzrok, aspekt, ogląd, opinia, strona, zdanie, atrybut, pogląd, ujęcie, wzgląd, parametr, pojęcie, przymiot, rzut oka, stosunek, mniemanie, paradygmat, spojrzenie, perspektywa, przekonanie, własność, właściwość, światopogląd, przeświadczenie, pogląd na świat, zespół przekonań

Synonimy do "punkt widzenia" z podziałem na kategorie:


sąd

sąd, opinia, zdanie, pogląd, pojęcie, stosunek, mniemanie, spojrzenie, przekonanie, przeświadczenie

paradygmat

paradygmat, światopogląd, pogląd na świat, zespół przekonań

perspektywa

perspektywa

pole

pole, cecha, sfera, aspekt, ogląd, strona, atrybut, ujęcie, wzgląd, parametr, przymiot, spojrzenie, perspektywa, własność, właściwość

punkt widzenia

pogląd na świat, zespół przekonań

widok

widok, wzrok, rzut oka, spojrzenie, perspektywa
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: