1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "publikacja"

Synonim publikacja


Synonimy do "publikacja":


hit, zin, esej, teza, anons, efekt, napis, notka, pismo, praca, prasa, proza, szkic, tekst, twór, gazeta, kurier, medium, romans, utwór, wyrób, analiza, dyskurs, dzieło, kreacja, księga, lektura, magazyn, notatka, notatki, referat, rocznik, studium, traktat, treść, wydanie, wytwór, artykuł, biuletyn, doktorat, dziennik, elaborat, felieton, kawałek, manifest, periodyk, piosenka, recenzja, rozprawa, tygodnik, brukowiec, książka, materiał, powieść, przegląd, reportaż, rozprawka, czasopismo, dysertacja, informacja, informator, kwartalnik, mass media, monografia, opowieść, publikator, wypowiedź, bulwarówka, dwutygodnik, gadzinówka, ogłoszenie, opracowanie, wiadomości, wiadomość, wydawnictwo, miesięcznik, szmatławiec, wypracowanie, obwieszczenie, opublikowanie, zawiadomienie, dzieło sztuki, korespondencja, dwumiesięcznik, popołudniówka, praca literacka, pozycja bibliograficzna, artykuł popularnonaukowy

Odmiana słowa "publikacja":


publikacja, publikacjach, publikacjami, publikacją, publikacje, publikację, publikacji, publikacjo, publikacjom, publikacyj

Synonimy do "publikacja" z podziałem na kategorie:


lektura

lektura, książka, pozycja bibliograficzna

wydanie

wydanie, ogłoszenie

esej

esej, notka, szkic, tekst, notatka, studium, artykuł, reportaż, informacja, opracowanie, korespondencja

pismo

pismo, prasa, gazeta, medium, magazyn, biuletyn, dziennik, periodyk, czasopismo, publikator

teza

teza, praca, tekst, utwór, dzieło, studium, doktorat, rozprawa, dysertacja

zin

zin, pismo, prasa, gazeta, kurier, magazyn, rocznik, biuletyn, dziennik, periodyk, tygodnik, brukowiec, czasopismo, informator, kwartalnik, bulwarówka, dwutygodnik, gadzinówka, wydawnictwo, miesięcznik, szmatławiec, dwumiesięcznik, popołudniówka

praca

praca, tekst, dzieło, księga, lektura, studium, książka, dysertacja, opowieść

tekst

tekst, utwór, dzieło, lektura, książka, opowieść

anons

anons, notatka, wydanie, ogłoszenie, wiadomość, obwieszczenie, zawiadomienie

prasa

prasa, gazeta, medium, magazyn, periodyk, czasopismo, mass media, publikator, wydawnictwo

magazyn

magazyn, periodyk, czasopismo, publikator, wydawnictwo

napis

napis, tekst, dyskurs, treść, książka, wypowiedź

hit

hit, praca, tekst, twór, romans, utwór, dzieło, studium, kawałek, piosenka, książka, powieść, opowieść, dzieło sztuki, pozycja bibliograficzna
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: